Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Kan barnen och deras mor flytta utan mitt medgivande ?


Senaste från forumet

Kan barnen och deras mor flytta utan mitt medgivande ?

Gå tillbaka

Fråga: Jag har en fundering om vad som gäller om ett separerat par med 1 barn har skilda åsikter om en sak.

Det är nämligen så att jag bor i en mellansvensk stad där min fd och barnets mor bor. nu är det så att hon kommer från norrland (100 mil bort) och vill flytta tillbaka.
Anledningen till att hon vill det är för att hon inte säger sig ha så mycket hjälp hon vill. hennes familj bor långt bort och hon har få vänner här.

Jag har en ledarroll på mitt arbete. Vi tjänar båda bra med pengar. Jag jobbar från 15-23 varje dag, söndag till torsdag och hennes tider är 7-16 på vardagar.

Jag har min son varannnan helg. Vill jag träffa honom mer så är det inte några problem. där har vi aldrig "bråkat". Nu undrar jag om hon bara kan packa och åka? om det blir en tvist. vad är chansen att hon får ett ok? jag har alltid ställt upp för henne och vårt barn utan problem.

Ska kanske tilläggas att vi har delad vårdnad.
Hoppas på ett svar!

Svar: Du skriver i Din fråga att Du och Ditt ex har ett barn gemensamt, och att Ni har så kallad delad vårdnad om detta. Den juridiska innebörden av begreppet "delad vårdnad" är att föräldrarna, var och en, ensamma har vårdnaden om olika barn i en och samma syskonskara. Jag uppfattar inte att så är fallet; som jag förstår det menar Du egentligen att Du och Ditt ex har gemensam vårdnad om Ert barn. I mitt svar utgår jag därför från att Ni båda är barnets vårdnadshavare.

Om ett beslut är av ingripande betydelse för barnet och dess framtid, får det inte fattas av endast den ena vårdnadshavaren, enligt 6 kap. 13§ 1 stycket Föräldrabalken. Att flytta 100 mil bort torde anses ingripande och försvårande för Ditt och barnets umgänge.
Undantaget är om barnets bästa kräver att ett beslut tags ensidigt, men utifrån vad frågan ger ser jag inte på något sätt att det skulle vara särskilt påkallat i den aktuella situationen. Detta får till följd att flytten inte kan ske om Ni, som vårdnadshavare, är oense om den.

Rimligen bör Ditt ex endast kunna avflytta med barnet utan Ditt samtycke om hon för talan om ensam vårdnad, och denna skulle tillfalla henne.

Föräldrar som lever åtskilda och som önskar hjälp att hitta lösningar gällande barnets vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till Familjerätten för samarbetssamtal.
Vid en eventuell rättstvist rörande dessa frågor kan också domstol komma att hänvisa till Familjerättsenheten för att försöka komma fram till en lösning.


Om Ni inte kan enas i detta, rekommenderar jag Dig att kontakta Socialtjänsten/Familjerättsenheten för samarbetssamtal, i den kommun Du är bosatt i.


Länkar:
-Föräldrabalken
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved