Beställ bodelningsavtal

Här kan ni beställa bodelningsavtal med alla viktiga juridiska uppgifter. Avtalet utformas av kvalificerad jurist och skrivs ut på fina arkivbeständiga papper. Det är viktigt för oss på Juridikfokus.se att ert avtal till fullo uppfyller era önskemål. Fyll här i grundläggande uppgifter om er och hur ni vill utforma ert avtal. Vi kontaktar er sedan för den närmare utformningen enligt de regler och juridiska principer som gäller för bodelningsavtal. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen och kommer inte att utlämnas eller röjas för utomstående part. I samband med att du får hem ditt dokument, erhåller du även faktura.

Part 2 namn:

Part 2 pers nr:

Part 2 gatuadress:

Part 2 postnummer:

   Part 2 postort:

Part 2 telefon:

Part 2 e-postadress:

   1. Personuppgifter

Part 1 namn:

Part 1 pers nr:

 Part 1 gatuadress:

 Part 1 postnummer:

  Part 1 postort:

Part 1 telefon:

Part 1 e-postadress:

Tillbaka till Juridisk Hjälp 

 

 

 

 

 

 

 

Vi:

är gifta och har ansökt om skilsmässa
och vill göra bodelning under äktenskapet


2. Uppgifter om skilsmässa/separation

Om ni är skilda, när kom domen på skilsmässa? Datum:

Om ni har varit sambor och har separerat, vilket datum skedde detta?:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Äger ni eller någon av er en fastighet?Om ja vilken är den exakta fastighetsbeteckningen (t.ex. Måsen 2:36 i Storumans kommun)?

i kommun

 

 

 

 

 

 

B. Äger ni eller någon av er en bostadsrätt?
Om ja vilken adress har lägenheten?

i BRF  med lägenhetsnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Innehar ni eller någon av er en hyresrättslägenhet?
Om ja vilken adress har lägenheten?

med lägenhetsnummer

 

 

 

Vi avser att e-posta en förteckning över all egendom samt skulder som ska ingå i bodelningen. Vi vill ha hjälp med uträkning av andelarna i boet. Observera vad som gäller ovan för sambor.

Vi kommer inte att e-post en förteckning - bodelningsavtalet gäller endast ovanstående egendom.

4. Bodelningsegendom

 

Om fastigheten eller bostadsrätten skall ingå i bodelningen så nämner ni detta här. Beskriv även om ni önskar att annan egendom skall omfattas av avtalet. Det kan exempelvis röra sig om bohag, bankkonton, fonder, värdepapper, fordon, och övrig egendom som ni eller någon av er äger. Obs! För sambor gäller att endast att gemensamt införskaffad bostad och gemensamt bohag kan delas genom bodelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Äktenskapsförord/samboavtal

 

 

Vi:


har inte skrivit samboavtal eller äktenskapsförord

Samboavtalet eller äktenskapsförordet har följande innehåll:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga upplysningar nödvändiga för utformningen av bodelningsavtalet. Skriv här om någon av er ska överta fastighet eller bostadsrätt. Om lösensumma då ska betalas ange belopp och sista betalningsdag.

 

Jag/vi godkänner villkoren.

 

6.Övriga upplysningar