Tillbaka till Juridikifokus.se

Beställ ert inbördes testamente här

Det är viktigt för oss på Juridikfokus.se att ert testamente till fullo uppfyller era önskemål. Fyll här i grundläggande uppgifter om er själva, och den egendom ni vill testamentera. Vi kontaktar sedan er för den närmare utformningen av testamentet. När ert testamente är färdigt skickas det till er adress på arkivbeständiga papper. I samband därmed erhåller ni även faktura. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen och kommer inte att utlämnas eller röjas för utomstående part.

 

 

 

 


 

Sambo/make/maka 1:

Fullständigt namn:

Tilltalsnamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr:

Postort:

E-postadress:

Sambo/make/maka 2:

Fullständigt namn:

Tilltalsnamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr:

Postort:

E-postadress:

 

 

Är ni gifta eller sambor?

Har ni eller någon av er barn?

Ja, vi har gemensamma barn
Ja, vi har gemensamma barn och särkullbarn
Ja, en av oss har barn (s.k. särkullbarn)
Ja, båda har barn men de är inte gemensamma
Nej, ingen av oss har barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuella  Särkullbarn 
skriv här särkullbarnens fullständiga namn och personnummer. OBS! Nämn vem av er som är förälder till respektive barn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar att följande ska ske med vår egendom efter den enes bortgång:

Vi önskar att efterlevande make/maka ska sitta i "orubbat bo"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter:

Skriv här ner dina frågor och övriga upplysningar som ni inte redan nämnt ovan. Här ska ni skriva era gemensamma barns fullständiga namn och personnummer. Försök att vara så specifik som möjligt med era önskemål. Vi kommer att kontakta er inom kort med svar och ytterligare information:

 

Jag/vi godkänner villkoren.

 

Ska den egendom som tilldelas kvarlevande make/maka/sambo vara dens enskilda egendom?


Ska även avkastningen av egendomen vara enskild egendom?