Tillbaka till Juridiskhjalp.se


Beställ personligt testamente här

Det är viktigt för oss på Juridikfokus.se att ditt testamente till fullo uppfyller dina önskemål. Fyll här i grundläggande uppgifter om dig själv, och den egendom du vill testamentera. Vi kontaktar dig sedan för den närmare utformningen av testamentet enligt din vilja och dina önskemål. När ditt testamente är färdigt skickas det till din adress på arkivbeständiga papper. I samband därmed erhåller du även faktura. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen och kommer inte att utlämnas eller röjas för utomstående part.

 

 

 

 


 

Testator:

Fullständigt namn:

Tilltalsnamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr och postort:  

Telefon:

E-postadress:

 

 

Är du gift eller sambo?

Ingetdera

(Om du är gift eller sambo kan du fylla i din make/makas eller sambos personuppgifter nedan.)

Är du änkling eller änka?

Har du eller din sambo/make/maka barn? (Ange om du har barn utanför ditt nuvarande äktenskap/samboförhållande.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. Make/Maka/Sambo:  

Fullständigt namn:

Tilltalsnamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr och postort:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill testamentera följande egendom:

Till följande person/personer/organisationer:

Namn:

Personnummer:

Namn:

Personnummer:

Namn:

Personnummer:

 

Namn:

Personnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter:

Skriv här ner dina frågor och övriga upplysningar som du inte redan nämnt ovan. Försök att vara så specifik som möjligt med dina önskemål. Vi kommer att kontakta dig inom kort med svar och ytterligare information:

 

Jag/vi godkänner villkoren.

 

 

Om du vill testamentera till flera personer, skriv hur egendomen ska fördelas mellan personerna som du nämnt ovan (exempelvis: Anders Andersson ska få 25% och Bertil Andersson ska få 75%):

Ska den egendom som tilldelas ovanstående person/personer vara dens/deras enskilda egendom?


Ska även avkastningen av egendomen vara enskild egendom?