Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Knivstajuristen - Knivsta


Senaste från forumet

Knivstajuristen - Knivsta

Kolugnsvägen 19, Box 153
741 23 Knivsta
Tfn: 018-38 13 73

Annegret.stackenstrom@telia.comVerksam inom:
Arbete, Arv, Bank och finans, Bostad och fastighet, Brott och straff, Familj, Försäkringar, Konkurs och obestånd, Konsument, Köp och avtal, Skadestånd, Skatterätt, Särskild företrädare för barn, Trafik

Min inriktning i Knivsta, Kolugnsvägen 19, är familjerätt/arvsrätt, dvs äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, testamenten, i syfte många gånger att planera (mina barn, dina barn, våra barnsituationer)! Arvsrättsligt upprättar jag bouppteckningar, arvskiften, är ofta boutredningsman, förordnad av tingsrätten, en företrädare för dödsboet i syfte att avveckla boet så snabbt och väl som möjligt( förekommer vanligtvis vid oenighet inom olika familjegrenar), jag genomför försäljningar och fördelar medlen efter skatt i enlighet med testamente/arvsordning. Jag företräder även dödsbodelägare i arvstvister, oftast såsom ombud i kraft av försäkringstagarens rättsskydd, även rättsshälpsärenden kan förekomma. Fastighetsrätt, gåvor, försäljningar, grannelagsförhållanden, avstyckningar, generationsskifte i jordbruk förekommer även samt deklarationer. Jag har efter dryga 20 år i FöreningsSparbanken, varav 11 år som bankjurist och senast som kontorschef i Sigtuna, 3 år valt, att i sambank med föreningen mellan Föreningsbanken och Sparbanken, för ca 5 år sedan, bli min egen! Ett beslut jag inte ångrat!!


Skicka e-post till Knivstajuristen - Knivsta

Ditt namn:
Din e-post adress:
Kontrollfråga: vad är sju plus tre?
Meddelande:Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved