Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Avtal klart mellan Almega S?kerhetsf?retagen och Transportarbetaref?rbundet

2011-01-28

Almega S?kerhetsf?retagen och Svenska Transportarbetaref?rbundet tr?ffade ig?r den 27 januari 2011 ett nytt kollektivavtal om l?ner och allm?nna anst?llningsvillkor. Avtalet l?per i 15 m?nader fr?n och med den 1 januari 2011 till och med den 31 mars 2012. L?nerna h?js med 2,4% fr?n och med den 1 mars 2012.

Till?gg f?r OB-tid, f?rskjuten arbetstid, hundf?rartill?gg, och l?gsta semesterl?n h?js med 2,4%.

Den tidigare havandeskapsl?nen ers?tts med en k?nsneutral f?r?ldral?n. Den nya best?mmelsen inneb?r att ers?ttningen ?r densamma som tidigare, men att ?ven m?n nu har r?tt till ers?ttningen om de ?r hemma med sitt/sina barn.

Parterna ska i en gemensam arbetsgrupp se ?ver till?mpning och tolkning av bland annat best?mmelserna om behovsanst?llning, f?rskjuten arbetstid och hur arbetstagare ska kunna kontrollera avs?ttningar till avtalspension.

L?s mer p? Transportarbetarf?rbundets hemsida.

Anni Svensson, Informationsansvarig, G4S

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved