Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Debattartikel - Sj?lvmord i Kriminalv?rden- fr?ga om kultur?

2011-02-12

Under kort tid har fyra stycken f?ngar valt att avsluta sina liv p? svenska f?ngelser och h?kten. En paradox i sammanhanget ?r att dessa tragiska sj?lvmord sker efter en l?ng och intensiv satsning p? n?got som kriminalv?rden brukar ben?mna som ”s?kerhetst?nkande”.? Det ?r sv?rt att tolka inneb?rden i begreppet, men s?kerheten verkar inte omfatta de ca.10 000 individer som varje ?r befolkar v?ra f?ngelser.?
N?r fyra m?nniskor v?ljer att avsluta sina liv under n?gra f? veckor s? borde samtliga inblandade s?tta sig ner och st?lla de sv?ra och stora fr?gorna:?
Finns det n?got som vi borde g?ra annorlunda och framf?rallt ?r problematiken fundamental eller ytlig?

?

R?kna meningsl?sa timmar

Om beslutsfattarna hade brytt sig om att st?lla de fr?gorna direkt till de tiotusen brukarna s? hade vi svarat att problemen ligger p? en fundamental, social och kulturell niv?. Kriminalv?rden arbetar utifr?n ett hierarkiskt, regelstyrt system som de borde ha l?mnat kvar i det f?rra ?rtusendet. Medan samh?llet utanf?r murarna blir allt mer komplext och f?r?ndringsben?get maler kriminalv?rden p? i samma ink?rda hjulsp?r. Det enda den intagne beh?ver g?ra under sin verkst?llighet ?r att l?ra sig ett f?tal regler samt att inget g?r att f?r?ndra. Sedan kan han luta sig tillbaka och b?rja r?kna meningsl?sa timmar, dagar och ?r. N?r straffet ?r avtj?nat f?rv?ntas han sedan att er?vra en position i den tillvaro d?r han tidigare misslyckades s? totalt.

Mycket har g?tt fel, mycket m?ste repareras
F?rutom sv?righeterna att anpassa sig i den nya fr?mmande v?rlden skall han lappa ihop ett trasigt n?tverk, sanera en havererad ekonomi, skaffa bostad och n?gon form av syssels?ttning samt uppr?tth?lla alla de myndighetskontakter som han ?l?ggs att g?ra.

Det fanns en tid d? man kunde klippa sig och skaffa ett jobb, s? ?r det inte l?ngre.

Det fanns en tid d? man kunde klippa sig och skaffa ett jobb, s? ?r det inte l?ngre men reglerna ?r de samma. Om tillvaron har drivit en m?nniska in i kriminalitet och f?ngelsestraff s? ?r det mycket som har g?tt fel och oftast gick det fel redan innan individen sj?lv hade m?jlighet att styra ?ver ?det. Kunskapen som han b?r med sig in i vuxenv?rlden stavas maktl?shet. Den rigiditet som han m?ter i f?ngelset f?rst?rker den k?nslan men ger samtidigt en paradoxal k?nsla av falsk trygghet: ”Det ?r som det ?r och inget g?r att f?r?ndra.”

Trasiga m?nniskor beh?ver v?rd

Den ytliga anpassningen p? anstalten f?rmedlar en falsk trygghet till omv?rlden, dagarna g?r visserligen h?nder det inget men straffet skall avtj?nas och efter det s? v?ntar det riktiga livet. Men dag f?rvandlas alltid till natt, mellan klockan 20.00 och 08.00 ?r han ensam och utl?mnad till sina tankar och tvivel. Cellens v?ggar kryper allt n?rmare, tankarna blir grumligare och ?ngesten allt mera outh?rdlig. Trots reglementen och sekat?rer finns det alltid m?jlighet att avsluta sitt liv och det kommer att ske tills vi inser att trasiga m?nniskor beh?ver v?rd utifr?n individbaserad planering, kunskap, flexibilitet och omsorg.

Vi vill se en kriminalv?rd med m?jlighet till studier, psykoterapi, drogbehandling i anpassad milj?, skuldsanering, n?tverksarbete och framf?rallt en kultur p? anstalterna som bygger p? humanism och f?rst?else f?r den enskildes problematik och respekt f?r hans personlighet.
Det ?r en ocean mellan f?ngar och personal p? f?ngelserna i Sverige, dessutom splittras f?ngkollektivet i olika subgrupper vilket ytterligare ?kar alienationen och f?rsv?rar en framtida ?teranpassning.

Sj?lvmordsv?g frukt av kultur
Vi menar att sj?lmordsv?gen ?r en sj?lvklar produkt av en ingrodd m?nniskofientlig kultur som styr verksamheten p? v?ra f?ngelser. Det ?r en problematik som kr?ver betydligt mer ?n tekniska l?sningar.?
H?ga murar, elektriska st?ngsel och sn?va regelverk skapar farlig individer, vissa v?nder k?nslan av maktl?shet mot sig sj?lva medan andra v?nder sin aggression mot omgivningen. Det vore direkt l?jligt att tala om nollvisioner i dessa sammanhang men vi ?r ?vertygade om att ett nyt?nkande byggt p? empirisk kunskap fr?n alla akt?rer skulle ge en kriminalv?rd v?rd namnet. Kriminalv?rden kostar stora summor och pengarna borde anv?ndas p? ett f?rnuftigare s?tt. Vi i FRIO inbjuder h?rmed kriminalv?rden till ett samtal. Tillsammans kan vi skapa tv?tusentalets kriminalv?rd, minska ?terfallen och bespara lidande, vi kan t.o.m. r?dda m?nniskoliv, vem kan ha n?got att inv?nda mot det?


Styrelsen, FRIO

Michael Cliffer (Ordf?rande), Linda Hjelm (Generalsekreterare), Hans Antonsson (Ledamot), Daniel Karlsson (Ledamot), Jontan Strandberg (Ledamot),Karolina Johnsson (Ledamot), Michael Gajditza (Ledamot), Hans Johansson (Suppleant)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved