Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nu f?r ?ntligen barn i Sverige r?tt till skola och sjukv?rd

2011-03-03

-?M?nga barn i Sverige f?r varken tillg?ng till sjukv?rd eller skolg?ng f?r att de ?r s? kallade pappersl?sa. D?rf?r ?r R?dda Barnen idag n?jda med den ?verenskommelse regeringen har slutit med Milj?partiet. Det ?r fr?gor som R?dda Barnen drivit och arbetat f?r i flera ?r. ?ntligen f?rb?ttras dessa barns villkor, s?ger Lars Carlsson chef f?r R?dda Barnens Sverigeprogram.

Alla barn har r?tt att g? i skola enligt Barnkonventionen. R?dda Barnen v?lkomnar att ?ven g?mda och pappersl?sa barn ?ntligen ska f? den r?tten, s?v?l till grundskola som f?rskola och gymnasium.?R?dda Barnen har under en rad ?r drivit detta krav; n?r g?mda och pappersl?sa barn inte f?r g? i skolan inneb?r detta att deras r?ttigheter kr?nks, och att deras psykiska h?lsa och utveckling ?ventyras. R?tten till skolg?ng ska inte bero p? medborgarskap eller vilken status man har i samh?llet.

R?dda Barnen ser framemot de f?rslag som utredningen om v?rd f?r g?mda och pappersl?sa ska presentera i maj, och vi hoppas att socialminister G?ran H?gglunds uttalande att dessa ska kunna f? tillg?ng till h?lso- och sjukv?rd sl?r igenom och kan tr?da ikraft s? snart som m?jligt. ?Sverige m?ste ?ven h?r leva upp till Barnkonventionen och s?kerst?lla att alla barn som vistas i landet har r?tt till sjukv?rd.

Tillg?ngen till gode m?n f?r ensamkommande flyktingbarn ?r ?ven det en fr?ga som R?dda Barnen har drivit i m?nga ?r, och vi hoppas att behovet av dessa tillgodoses s? snart som m?jligt och att de gode m?nnen f?r en adekvat utbildning f?r att kunna klara av sitt uppdrag. R?dda Barnen vill h?r igen understryka v?rt krav p? att en god man ska utses f?r ett barn inom 24 timmar och att man tar fram kriterier f?r vem som f?r bli en god man, samt en tydlig beskrivning av vad som ing?r i uppdraget.

R?dda Barnen ser ocks? framemot kartl?ggningen av hur kriteriet ”s?rskilt ?mmande omst?ndigheter” till?mpas idag i avsikt att uppn? en mer human till?mpning. Det ?r gl?djande att man i detta sammanhang s?rskilt lyfter fram situationen f?r apatiska barn och deras behov.

Lars Carlsson
Programchef
R?dda Barnens Sverigeprogram


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved