Senaste från forumet
« Gå tillbaka

IT&Telekomf?retagen kommenterar riksdagens beslut om datalagringsdirektivet

2011-03-16

Idag beslutade riksdagen att regeringens f?rslag om hur Sverige ska genomf?ra EU:s s? kallade datalagringsdirektiv ska vila ett ?r. Direktivet g?ller lagring av trafikuppgifter f?r brottsbek?mpande ?ndam?l. Enligt grundlagen kan en minoritet som best?r av mer ?n 1/6 av de r?stande ledam?terna driva igenom en ett?rig bordl?ggning av ett f?rslag som g?ller m?nniskors fri- och r?ttigheter. 62 ledam?ter r?stade f?r en bordl?ggning medan 281 ledam?ter r?stade f?r att anta f?rslaget. 6 ledam?ter var fr?nvarande.

IT&Telekomf?retagen har inte varit emot lagf?rslagets syfte att m?jligg?ra f?r brottsbek?mpande myndigheter att f? tillg?ng till trafikdata, men varit kritiska till att kostnaderna ska belasta branschen, att kraven p? vad som ska lagras inte varit tydliga samt att inf?randetiden varit orealistiskt kort.

- Bordl?ggningen g?r att branschen ?terigen hamnar i ett v?ntel?ge. Om det skulle inneb?ra att tidplanerna blir mer realistiska ?terst?r att se. Men kritiken mot kostnaderna kvarst?r, s?ger Nils Weidstam, n?ringspolitisk expert, IT&Telekomf?retagen inom Almega.

- IT&Telekomf?retagen leder sedan n?gon m?nad en arbetsgrupp f?r att ta fram ett gr?nssnitt som ska anv?ndas vid utl?mnande av trafikuppgifter till polisen. Deltagare i gruppen ?r alla st?rre operat?rer, PTS och S?kerhetspolisen. Hur detta arbete ska g? vidare f?r diskuteras med deltagarna den n?rmaste tiden, avslutar Nils Weidstam.

IT&Telekomf?retagen har i en rapport uppskattat kostnaderna f?r inf?randet av datalagringsdirektivet till omkring 1 miljard svenska kronor.?Propositionen har angivit att kostnaderna f?r anpassningar ?r i storleksordningen 200 MSEK samt att den ?rliga kostnaden ?r cirka 20 MSEK. Ta del av rapporten p? itotelekomforetagen.se

IT&Telekomf?retagen ?r en medlemsorganisation f?r f?retag fr?n hela IT- och telekomsektorn. Vi har idag ca 1 000 medlemsf?retag som tillsammans har drygt 100 000 medarbetare. IT&Telekomf?retagen ?r en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom f?rbundsgruppen Almega. L?s mer om oss p? www.itotelekomforetagen.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved