Senaste från forumet
« Gå tillbaka

L?KEMEDELSVERKET GER UT NY VARNINGSTEXT OM ADHD-DROGER

2009-09-23

Nu ger L?kemedelsverket ut de nya varningarna om ADHD-droger: Concerta och Ritalina kan ORSAKA aggression, fientlighet och sj?lvmordsbeteende; riskerna f?r hj?rtskador, tillv?xtst?rningar och psykiatriska st?rningar kr?ver st?ndig uppm?rksamhet - allt enligt den varningstext som L?kemedelsverket inom kort kommer att offentligg?ra.

Den information som tidigare givits ska ers?ttas av de kraftigaste varningar som n?gonsin utf?rdats f?r dessa amfetaminpreparat. Det ?r slut med p?st?enden som "f? eller lindriga biverkningar" och det ?r definitivt slut med: "ingen risk f?r beroende eller missbruk".

De nya produktbeskrivningarna inneb?r bland annat f?ljande:

  • Det klarg?rs att Concerta och Ritalina kan orsaka aggression och fientlighet.
  • Varningstext f?rs in om att pillren kan orsaka sj?lvmordsbeteende: Enligt beslutet ska l?kare beakta det m?jliga orsakssambandet mellan behandlingen och uppkomsten av sj?lvmordsbeteende.
  • Riskerna f?r tillv?xtst?rningar, hj?rtskador och psykiatriska st?rningar (psykoser, manier, v?ldstendenser, sj?lvmordbeteende) fr?n dessa ADHD-droger har nu gjort att man kr?ver noggranna unders?kningar och kontinuerliga uppf?ljningar av dessa fenomen.
  • Det klarg?rs att Concerta och Ritalina inte ?r godk?nda f?r vuxna.
  • Det varnas f?r att ge dessa narkotikaklassade piller till personer med missbruksbakgrund eftersom dessa g?rna ?kar dosen p? eget initiativ.

I de nya produktbeskrivningarna, som bygger p? EU-kommissionens beslut av den 27 maj framg?r ocks? att skadeverkningarna fr?n Concerta och Ritalina ?r l?ngt vanligare ?n vad som tidigare skrivits:

Fr?n att tidigare ha p?st?tts vara "mycket s?llsynt" eller "mindre vanligt" anses det nu att 1-10 procent av barnen drabbas av depression av pillren; fr?n att ha varit "s?llsynt" eller inte ens existera anses nu bland barn vara "vanlig". Mer ?n 10 procent av barnen drabbas av insomningssv?righeter och nervositet, 1-10 procent av barnen drabbas av aggression, ?ngest, affektlabilitet, abnormalt beteende, agitation, ?ngest. F?r hj?rt- och k?rlst?rningar g?ller att 1-10 procent av barnen drabbas av arytmi (hj?rtrytmrubbning), takykardi (hj?rtklappning), och lika stor andel av h?gt blodtryck.

Det h?r inneb?r att 1000-tals barn i Sverige i nuet drabbas av de skador som finns uppr?knade ovan. Och detta av narkotiska medel som bevisligen har visat sig inte ha n?gra som helst positiva l?ngtidseffekter inom n?got omr?de; medel som har h?g missbrukspotential och vars "legala utskrivning" har lett till ett nytt och mycket ot?ckt missbruk i Sverige.


Kommitt?n f?r M?nskliga R?ttigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan f?r att unders?ka och avsl?ja psykiatriska brott mot de m?nskliga r?ttigheterna och f?r att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
F?r mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella ?vervakaren av psykiatrin
Kommitt?n f?r M?nskliga R?ttigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Informationen publicerades p? MyNewsdesk - http://www.newsdesk.se
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved