Senaste från forumet
« Gå tillbaka

UGANDA Stoppa lagf?rslaget - hbt-personers r?ttigheter och s?kerhet hotas

2011-05-11

Amnesty och Human Rights Watch kr?ver att Ugandas parlament avsl?r det hbt-fientliga lagf?rslag som de senaste dagarna har behandlats i utskottet f?r r?ttsliga och parlamentariska fr?gor. G?rdagens dagordning i parlamentet tyder p? att en omr?stning om lagf?rslaget kommer att genomf?ras i parlamentet i dag den 11 maj.?

Lagf?rslaget innefattar d?dsstraff f?r vissa former av sexuell samvaro mellan personer av lika k?n - samma straff som f?r terrorism och landsf?rr?deri. Att inte rapportera f?rekomsten av de brott som listas i lagf?rslaget, inom 24 timmar, kommer ocks? att anses brottsligt. Vidare kommer "fr?mjande av homosexualitet" att kriminaliseras, vilket skulle ?ventyra b?de nationella och internationella aktivisters arbete f?r att f?rsvara och fr?mja m?nskliga r?ttigheter i Uganda.?

Enligt en klausul skulle Uganda, som ?r medlem i FN:s m?nniskor?ttsr?d, tvingas l?mna all internationell r?ttslig samverkan som strider mot lagf?rslaget. D? f?rslaget g?r stick i st?v med principen om icke-diskriminering, bland mycket annat, s? b?r Uganda dra sig ur alla f?rdrag som ber?r m?nskliga r?ttigheter.?

- Det ?r djupt alarmerande att Ugandas parlament ?terigen ?verv?ger detta f?rskr?ckliga lagf?rslag, som f?rgriper sig p? all m?nsklig anst?ndighet och internationell m?nniskor?tt, s?ger Michelle Kagari, bitr?dande chef f?r Amnestys Afrikaavdelning.?

Utskottet behandlade lagf?rslaget den 6 och 9 maj. De kommer att g?ra en sammanst?llning av f?rslaget som sedan ska debatteras i parlamentet, antingen i nuvarande eller bearbetad form. ?ven om utskottet ?r f?rteget g?llande tidsramen, s? talar mycket f?r att f?rslaget kommer att kunna antas och s?ttas i verket innan den 18 maj - dagen d? det nu p?g?ende parlamentsm?tet officiellt avslutas.?

F?rfattaren till lagf?rslaget, David Bahati, parlamentsledamot fr?n det styrande partiet, har antytt att vissa satser kan komma att ?ndras eller tas bort. Men det finns inget nytt utkast, s? inneh?llet i de eventuella ?ndringarna ?r ?n s? l?nge ok?nda.?

David Bahati presenterade f?rslaget i oktober 2009. Det m?ttes av f?rd?manden fr?n b?de afrikanska och internationella akt?rer. USA:s president, Barack Obama, kallade det f?r "motbjudande". Ugandas president, Yoweri Museveni, som denna vecka kommer att sv?ras in f?r en fj?rde mandatperiod, skred d? till verket n?r han ins?g att fr?gan blivit "en utrikespolitisk fr?ga". F?rslaget sk?ts d?rf?r upp i ?ver ett ?r.?

Att krafter nu driver p? ?rendet igen ?r s?rskilt orov?ckande i skenet av den senaste tidens protester mot regeringens utgifter och korruption. Sedan b?rjan av april har m?nga ugandier, i protest mot de h?ga varu- och br?nslepriserna, gett sig ut p? gatorna i "promenera f?r arbete"-demonstrationer. Regeringen har besvarat missn?jesyttringarna med brutala ?vergrepp: milit?r och polis har skickats ut, runtom i landet, f?r att sl? ned protesterna. Minst nio personer har mist livet n?r s?kerhetsstyrkorna ?ppnat eld - trots att d?dligt v?ld kunde ha undvikits.?

- Lagf?rslaget och regeringens v?ldsamma ?vergrepp mot fredliga demonstrationer de senaste veckorna, bevisar att utrymmet krymper f?r m?nskliga r?ttigheter i Uganda. Vi uppmanar best?mt Ugandas parlament att omedelbart avvisa lagf?rslaget, s?ger Graeme Reid, chef f?r hbt-r?ttigheter hos Human Rights Watch.?

Lagf?rslaget skulle ocks? s?tta hinder f?r ett effektivt arbete mot hiv och aids, som b?r vara en nationell prioritetsfr?ga i Uganda.?

Senast lagf?rslaget dryftades offentligt, tog m?nga aktivister till orda mot inneh?llet.?
- Ska jag h?ngas f?r att jag ?r den jag ?r? undrade Kasha Jacqueline, ?rets vinnare av Martin Ennals Award for Human Rights Defenders.?

- Lagf?rslaget skulle inte bara r?ttf?rdiga diskriminering mot den som ?r, eller misst?nks vara gay, lesbisk, bisexuell eller transsexuell, utan ?ven uppfattas som att det ?r fritt fram att f?rgripa sig p? hbt-personer, s?ger Graeme Reid.?

P? senare ?r har m?nniskor?ttsorganisationer dokumenterat flera fall i Uganda av diskriminering, godtyckliga gripanden, olagligt frihetsber?vande och misshandel baserad p? sexuell l?ggning. ?ven aktivister som arbetat f?r att avsl?ja ?vergreppen har r?kat ut f?r samma behandling.?

Den 26 januari m?rdades gayr?ttsaktivisten David Kato i sitt hem. Polisen har gripit en man f?r mordet, men incidenten har spridit skr?ck inom hbt-r?relsen. David Kato riktade sig mot myndigheterna f?r att f? ett stopp p? diskrimineringen av hbt-personer i Uganda, inte minst bland nyhetstidningar som publicerade namn, foto och personuppgifter p? personer som misst?nktes vara hbt-personer.?

- Lagf?rslaget skulle inverka mycket negativt p?, inte bara hbt-r?relsen, utan alla m?nniskors liv i Uganda. Myndigheternas uppgift ?r inte att lagstifta om hat mot n?gon grupp, s?ger Michelle Kagari.

Kaj Ran?n, Amnesty Press och media


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved