Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vi vill bidra till att Polisens kunskap om diabetes ?kar

2011-06-17

Det finns kunskapsbrister hos enskilda medarbetare inom Polisen kring diabetes och dess symptom. Kunskapsbrister som har medf?rt omh?ndertaganden av personer med diabetes p? felaktiga grunder. Diabetesf?rbundet vill nu vara med och bidra till att ?ka polisens kunskaper om diabetes. Som ett f?rsta steg har informationsbroschyren Diabetes i arresten tagits fram.

-????????? Under arbetet med Diabetes i arresten har vi f?rt en dialog med f?retr?dare fr?n Polisen och utbildningsansvariga vid Polish?gskolans grund- och vidareutbildningar. Syftet med broschyren ?r att den ska anv?ndas som ett st?d i polisens arbete, s?ger ?sa J?nsson, numera pensionerad v?rdpolitisk utredare, som ?r en av f?rfattarna bakom broschyren.

Diabetes i arresten ?r en ?ttasidig informationsbroschyr som fr?mst v?nder sig till polisen men som ?ven kan anv?ndas av personer som arbetar med omh?ndertaganden. Broschyren tar bland annat upp vanliga symptom vid l?gt och h?gt blodsocker, hur man kan h?ja ett l?gt blodsocker, vanliga hj?lpmedel, visitering och alkoholp?verkan vid diabetes.

Diabetes i arresten kommer att b?rja distribueras till landets polisstationer och polisutbildningar med start vecka 25.

Diabetes i arresten kan kostnadsfritt best?llas fr?n Diabetesf?rbundets webbutik.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved