Senaste från forumet
« Gå tillbaka

EU-dom klarg?r regler om privatkopieringsers?ttning vid distansf?rs?ljning

2011-06-17

EU-domstolen klargjorde den 16 juni 2011 genom en dom som ber?r ett fall i Holland hur reglerna om privatkopieringsers?ttning ska tolkas och till?mpas i nationell lag vad g?ller distansf?rs?ljning av lagringsmedier.Opus ?r ett bolag i Tyskland som s?ljer lagringsmedier via internet till marknader i andra l?nder, bland annat Holland. De holl?ndska konsumenterna kan via Opus holl?ndska webbplats k?pa lagringsmedier som s?nds fr?n Tyskland per post. Opus betalar inte n?gon ers?ttning f?r privatkopiering f?r dessa produkter i n?got av l?nderna, vilket den holl?ndska upphovsr?ttsorganisationen Stichting reagerat mot. Stichting menade att Opus ska betraktas som import?r och som s?dan ers?ttningsskyldig av privatkopieringsers?ttningen. I l?gre instanserna friades Opus, mot bakgrund av att den formella import?ren inte var bolaget, utan dess kunder.EU-domstolen klarg?r i sin dom att det saknar betydelse att s?ljaren av lagringsmedierna ?r etablerad i en annan medlemsstat ?n k?paren. EU-domstolen klarg?r allts? att den som upptr?der som n?ringsidkare vid distansf?rs?ljning ska anses betalningsskyldig, eftersom det inte ?r praktiskt m?jligt att s?kerst?lla ers?ttning fr?n den formella import?ren, det vill s?ga kunderna.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved