Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vitryssland: Lukasjenkos f?rtryck ?kar

2011-06-20


Sex m?nader har g?tt sedan presidentvalet i Vitryssland d? hundratals personer greps. Regimen g?r allt f?r att tysta oppositionen och l?get f?r de m?nskliga r?ttigheterna blir allt s?mre. Det kommer rapporter om tortyr och misshandel. Flera av oppositionens presidentkandidater och andra oppositionella har d?mts till f?ngelse enbart p? grund av sina fredliga protester.?

Amnesty kr?ver ett stopp f?r tortyr, att alla samvetsf?ngar sl?pps och att hoten och trakasserierna mot oberoende journalister och frivilligorganisationer upph?r. M?nga av dem som greps i december efter valet har vittnat om tortyr och grov misshandel. En av dem ?r?Ales Michalevic som sl?pptes mot borgen i februari. Vid en presskonferens ber?ttade han att f?ngarna kroppsvisiterade fem-sex g?nger om dagen, de tvingades st? nakna i kalla rum med benen s? brett i s?r att de knappt kunde g? efter?t.?Ales Michalevic har nu flytt fr?n?Vitryssland och f?tt asyl i ett annat land.?

Tre andra presidentkandidater har d?mts till f?ngelse:?Andrej Sannikov, fem ?r,?Nikolaj Statkevitj, sex ?r och?Dmitrij Uss fem och ett halvt ?r. En fj?rde presidentkandidat,?Vladimir Nekliajev sitter i husarrest sedan i januari. Dessa fyra personer tillsammans med ytterligare nio personer som d?mts till f?ngelse mellan tv? - fyra ?r anser Amnesty vara samvetsf?ngar och kr?ver att de omedelbart och villkorsl?st sl?pps fria.?Amnesty unders?ker ?ven domarna mot andra personer och listan ?ver samvetsf?ngar kan komma att ut?kas.

Skarp kritik har framf?rts mot r?ttsprocesserna, flera av de d?mda har ber?ttat att de utsatts f?r hot och ?vergrepp. i samband med r?tteg?ngarna har de f?tt otillr?ckligt med mat och vatten och de har ?ven nekats n?dv?ndig sjukv?rd och mediciner.

Jakten p? oppositionella p?g?r dagligen. M?nniskor trakasseras och grips, advokater till?ts inte f?rsvara sina klienter och journalister och m?nniskor?ttsorganisationer hindras fr?n att ut?va sitt arbete. I b?rjan av juni fick Vitrysslands Helsingsforskommitt? ett retroaktivt skattekrav g?llande ett bidrag som organisationen f?tt fr?n EU-kommissionen ?r 2002. Enligt uppgift skulle bidraget vara skattefritt men nu skickade myndigheterna en varning och h?vdade att Helsingforskommitt?n br?t mot reglerna f?r frivilligorganisationer. Detta var den andra varningen. Den f?rsta kom i januari i ?r d? organisationen v?nde sig till FN:s s?rskilda rapport?r om domares och juristers oberoende st?llning, med anledning av trakasserierna mot advokater som representerade de personer som greps i samband med valet.

De internationella reaktionerna mot ?vergreppen i Vitryssland ?kar. EU har protesterat mot att oskyldiga personer d?mts till f?ngelsestraff och angreppen mot media och m?nniskor?ttsorganisationerna. EU har ocks? inf?rt sanktioner mot det vitryska ledarskiktet.

Den 17 juni antog FN:s m?nniskor?ttsr?d en resolution som kritiserade det allm?nna l?get f?r de m?nskliga r?ttigheterna och kr?vde att utl?ndska observat?rer skulle sl?ppas in?i landet. Det beslutades att FN:s h?gkommissarie f?r m?nskliga r?ttigheter ska g?ra en muntlig avrapportering vid r?dets m?te i september och en skriftlig rapport i juni 2012 d? beslut ska fattas om ytterligare ?tg?rder. ?ven OSSE (Organisationen f?r s?kerhet och samarbete i Europa) har kr?vt att Vitryssland sl?pper in oberoende observat?rer.

Den 2 juni inf?rdes ?nnu h?rdare restriktioner f?r offentliga m?ten i huvudstaden Minsk. Efter uppmaningar i sociala medier samlades tusentals m?nniskor till protester runt om i landet den 15 juni. Polisen anv?nde grovt v?ld f?r att uppl?sa demonstrationerna och hundratals fredliga demonstranter greps.?

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved