Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Turkiet: K?nd m?nniskor?ttsaktivist sl?ppt fr?n Evinf?ngelset

2011-06-22

En av Irans fr?msta m?nniskor?ttsk?mpar, Emadeddin Baghi, sl?pptes fr?n Evinf?ngelset p? m?ndagen. Han hade d? avtj?nat tv? parallella ett?riga domar f?r "propaganda mot staten". Den ena domen var kopplad till att han grundat en f?rening till st?d f?r f?ngars r?ttigheter och den andra f?r att han l?tit sig intervjuas av BBC.

Yttterligare en dom p? fem ?rs f?ngelse upph?vdes av domstolen men han f?rbjuds att engagera sig i politisk verksamhet de kommande fem ?ren.
I ett samtal med Amnesty International, efter att han sl?ppts, ber?ttade?Emadeddin Baghi att hans frihet inte ?r slutet p? historien eftersom s? m?nga iranier fortfarande sitter f?ngslade, oskyldigt d?mda. Till sina medf?ngar sa han :" ?ven om jag nu g?r min v?g ?r halva jag fortfarande kvar h?r hos er i f?ngelset".?
- Det ?r f?rst?s oerh?rt gl?djande att?Emadeddin Baghi sl?ppts, men han borde aldrig suttit i f?ngelse ?verhuvudtaget, han var en samvetsf?nge som f?ngslades enbart p? grund av att han anv?nt sin grundl?ggande r?tt till yttrandefrihet och p? grund av sitt arbete som journalist och f?r m?nskliga r?ttigheter, s?ger Malcolm Smart, chef f?r Amnestys avdelning f?r Mellan?stern och Nordafrika.
Innan?Emadeddin Baghi sl?pptes deltog han tillsammans med flera andra f?ngar i en hungerstrejk i protest mot att tv? f?ngar d?tt den senaste m?naden.?En av f?ngarna var Haleh Sahabi - hon avled under en tillf?llig permission d? hon deltog i sin fars begravning. Enligt ?gonvittnen misshandlades hon av polisen.
Den andra f?ngen var Hoda Saber som dog i en hj?rtattack i f?ngelset. Han hade inlett en hungerstrejk f?r att protestera mot Haleh Sahabis d?d. Hans medf?ngar ber?ttade att han blev misshandlad i f?ngelset och inte fick n?gon v?rd.?
Emadeddin Baghi uppgav f?r Amnesty att 10-15 f?ngar fortfarande hungerstrejkar. Han ber?ttade ocks? att det f?r n?rvarande inte finns n?gra ?tal mot honom, men att det finns risk f?r att de iranska myndigheterna kommer att ta upp gamla anklagelser mot honom.?
- Vi hoppas att de iranska myndigheterna nu upph?r med sin f?rf?ljelse av denne modige man som har ?gnat s? stor del av sitt liv f?r m?nskliga r?ttigheter i Iran och att han f?r v?rd och m?jlighet att ?terh?mta sig efter den sv?ra tiden i f?ngelse. Alla f?rbud och inskr?nkningar som inf?rts mot honom m?ste h?vas och han m?ste ges tillst?nd att ?ka utomlands. ?r 2009 tilldelades?Emadeddin Baghi det prestigefyllda Martin Ennals Award men han hade belagts med resef?rbud och kunde d?rf?r inte motta priset
Emadeddin Baghi har d?mts till f?ngelse flera g?nger. Han d?mdes till tre ?rs f?ngelse 2000 f?r att han skrivit texter "som stred mot den nationella s?kerheten". N?sta f?ngelsedom kom 2007 d? han d?mdes till ett ?rs f?ngelse f?r sin bok,?The Tragedy om Democracy.
F?ngelsef?rh?llandena i Evinf?ngelset ?r ?k?nda. Baghi har dessutom haft allvarliga medicinska problem, bland annat diskbr?ck som orsakade sv?ra sm?rtor. Under tidigare f?ngelseperioder har han vid tre tillf?llen drabbats av slaganfall, en hj?rtattack och njurproblem.?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved