Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Mörka tider för advokater när förtrycket tilltar


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

M?rka tider f?r advokater n?r f?rtrycket tilltar

2011-06-30

Den kinesiska regeringen har vidtagit en serie ?tg?rder f?r att kontrollera advokatk?ren och hindra advokater fr?n att ta sig an m?nniskor?ttsfall. Det s?ger Amnesty International i en ny rapport som sl?pps i dag.?

Rapporten, Against the Law - Crackdown on China's Human Rights Lawyers Deepens, beskriver en ?kning av den kinesiska statens anstr?ngningar f?r att kontrollera landets advokater. ?kningen har skett under tv? ?rs tid men s?rskilt under de senaste m?naderna.?

- M?nniskor?ttsadvokaterna uts?tts i allt h?gre grad f?r skr?mseltaktik i flera former, fr?n tillf?llig eller helt indragen licens till trakasserier, p?tvingade f?rsvinnanden och ?ven tortyr, s?ger Catherine Baber, bitr?dande chef f?r Amnestys Asienavdelning.?

Regeringen fasar f?r en "Jasminrevolution" inspirerad av den arabiska v?ren och har sedan februari frihetsber?vat ett stort antal regeringskritiker, aktivister och personer som anv?nder Internet f?r att sprida information.?Som ett led i att f?rs?ka st?vja en liknande utveckling har regeringen riktat intresset mot advokater som arbetar med fr?gor s?som religionsfrihet, yttrandefrihet och landr?ttigheter.?

- Den kinesiska staten f?rs?ker inte bara att anv?nda lagen utan ocks? manipulera den f?r att krossa dem som upplevs vara ett hot. M?nniskor?ttsadvokater pekas ut eftersom de utg?r det sista f?rsvarsledet mellan dem som kan komma att utmana staten och staten sj?lv. Amnesty uppmanar regeringen att omedelbart frige dem som ?r godtyckligt frihetsber?vade eller har f?rsvunnit under hot f?r att de skyddat eller ut?vat sina grundl?ggande m?nskliga r?ttigheter, s?ger Catherine Baber.?

Varje ?r m?ste de som ut?var juridik i Kina genomg? en "?rlig utv?rdering", vilket m?nga anser inte har en laglig grund i den kinesiska lagstiftningen. Lokala myndigheter utv?rderar advokatbyr?er medan individuella advokater utv?rderas av f?rmodade oberoende advokatsamfund. Advokater som v?gar ta upp k?nsliga fall, s?som m?nniskor?ttsfall, misslyckas ofta i denna utv?rdering vilket leder till att deras licens tillf?lligt eller helt dras in.?

N?r de ?rliga utv?rderingarna eller hot inte lyckas avskr?cka advokaterna fr?n att ta dessa fall tystas advokaterna p? andra s?tt. Genom metoder som inte bara strider emot m?nniskor?tten utan ?ven Kinas egna lagar.?

De p?tryckningar, hot och f?rf?ljelser som m?nniskor?ttsadvokater uts?tts f?r har lett till att f? advokater tar sig an m?nniskor?ttsfall. I Kina finns fler ?n 204 000 advokater men endast n?gra modiga hundra v?gar ta sig an fall som handlar om ?vergrepp av de m?nskliga r?ttigheterna.?

Nya best?mmelser som introducerades 2009-2010 f?rbjuder advokater att f?rsvara vissa klienter, att kommentera sitt arbete i medierna eller att utmana r?ttsligt maktmissbruk. Advokater l?per ocks? h?gre risk f?r att sj?lva bli ?talade f?r att "uppvigla till samh?llsomst?rtande verksamhet" n?r de f?rsvarar sina klienter.?

Dessa ?tg?rder har lett till att det blivit sv?rare f?r dem som verkligen beh?ver r?ttslig representation att f? det. Bland dessa finns m?nniskor som ?talats f?r medlemskap i icke officiella religi?sa grupper, till exempel Falun gong, tibetanska och uiguriska demonstranter, personer som tv?ngsvr?kts fr?n sina hem och de som utmanar regeringens reaktion p? naturkatastrofer och fr?gan om mats?kerhet.?

Personer som utsatts f?r ?vergrepp i form av tortyr och olaga frihetsber?vande utav staten ?r s?rskilt s?rbara f?r bristf?llig r?ttslig representation. Det finns fall d?r individer riskerar d?dsstraff d? ?talen i stort sett grundar sig p? erk?nnanden som tvingats fram med tortyr.?

- Om advokater avskr?cks fr?n att ta "k?nsliga fall", s?rskilt s?dana som handlar om tj?nstefel fr?n officiellt h?ll, d? kan inte kinesiska medborgare lita p? lagen f?r uppr?ttelse. Tj?nstem?nnen f?r ? sin sida fritt fram att agera med straffrihet. Denna typ av f?rtryck kommer till sist att sl? tillbaka och underminera folkets tilltro till sina ledare, s?ger Catherine Baber.?

- Amnesty International kr?ver att regeringen ger tillbaka licenserna till de advokater som, under en period eller helt, blivit fr?ntagna r?tten att ut?va sitt yrke p? grund av de f?rsvarat m?nniskor?ttsfall. Amnesty kr?ver ocks? att endast genuint oberoende advokatsamfund till?ts styra advokater, s?som internationella f?reskrifter och m?nga m?nniskor i Kina f?respr?kar. Inte f?rr?n det sker kommer advokaterna att kunna ut?va hela sin roll i f?rsvaret av de m?nskliga r?ttigheterna och i skapandet av en levande, och slutligen, r?ttvis nation.?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved