Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Israel: F?rbud mot bojkotter ett hot mot yttrandefriheten

2011-07-13

I Israel har parlamentet Knesset godk?nt en lag som g?r det straffbart att uppmana till bojkott mot Israel eller bos?ttningar p? V?stbanken. Det kommer att hota yttrandefriheten, s?ger Amnesty idag.

Den kontroversiella lagen som antogs under m?ndagen, inneb?r ett f?rbud mot att uppmana till en ekonomisk, kulturell eller akademisk bojkott av Israel, israeliska institutioner eller regioner som kontrolleras av Israel.

- Trots att f?respr?karna h?vdar motsatsen ?r lagen ett uppenbart f?rs?k att tysta fredlig opposition och meningsmotst?nd genom ett angrepp p? yttrandefriheten, som stater har en skyldighet att respektera och v?rna, s?ger Philip Luther, bitr?dande chef f?r Amnestys Mellan?stern och Nordafrikaavdelning.

Den breda definitionen av ordet bojkott man anv?nder sig av kan bli ett sv?rt slag mot individer och organisationer som arbetar f?r m?nskliga r?ttigheter eller kritiserar Israels brott mot internationell r?tt. Flera m?nniskor?ttsorganisationer i Israel har sagt att de kommer att ?verklaga lagen i landets h?gsta domstol.

En uppmaning till bojkott beh?ver inte ha resulterat i skador f?r att anm?laren ska ha r?tt till ers?ttning. Lagen ger ocks? finansministern r?tten att ?terkalla skattefriheten f?r de ideella m?nniskor?ttsorganisationerna, vilket kan leda till ett stort ekonomiskt bakslag. F?retag eller organisationer som deltar i en bojkott kan ocks? utest?ngas fr?n r?tten att s?ka statliga kontrakt.

Det h?r ?r bara den senaste i en rad lagf?rslag som lagts fram i Knesset f?r att kringsk?ra yttrandefriheten, de ideella organisationernas arbete och palestiniernas, eller deras politiska representanters r?ttigheter.

Israels etablering av bost?der p? ockuperat palestinskt territorium strider mot den fj?rde Genevekonventionen.

Amnesty har upprepat kraven p? att Israel m?ste upph?ra med att bygga nya bos?ttningar som ett f?rsta steg mot att helt ta bort bos?ttningar fr?n ockuperade omr?den.

Amnesty tar inte st?llning till bojkott, oavsett vilket land, men befarar att den h?r lagen kan inneb?ra ett brott mot yttrandefriheten f?r dem som uppmanar till en bojkott.

Solveig Hauser


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved