Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Turkiet: Tv?ngsvr?kningar i Istanbul m?ste stoppas

2011-07-18

Myndigheterna i Turkiet m?ste stoppa de h?rdh?nta tv?ngsvr?kningar som p?g?r i Istanbul och som redan lett till att utsatta familjer blivit heml?sa, s?ger Amnesty idag.

Ett dussintal familjer i omr?det Tarlaba?? i Istanbul ska avhysas p? grund av ett upprustningsprojekt i staden. De uppger f?r Amnesty att de blivit utsatta f?r hot och trakasserier av de lokala myndigheterna. Vid n?gra tillf?llen har de tvingats att skriva under vr?kningsbeslut utan att f? till?telse att l?sa dokumenten i f?rv?g, eller blivit informerade att om de inte skriver under kommer de att omedelbart avhysas.

N?gra av inv?narna i omr?det har redan vr?kts fr?n sina bost?der. Den 24 juni ?terv?nde Besra, en ensamst?ende mor, fr?n ett bes?k hos hennes mor p? sjukhuset, och fann att hennes ytterd?rr slagits in. Myndighetspersoner tvingade henne att flytta genast och de kastade ut hennes ?godelar p? gatan. Andra familjer som hotas med vr?kning ?r romer och kurder som flyttat till omr?det efter att de tvingats fly fr?n syd?stra Turkiet under 1990-talet, och transsexuella kvinnor som har sv?rt att hitta andra bost?der p? grund av diskriminering.

- Myndigheterna i Beyo?lu m?ste omedelbart stoppa de planerade tv?ngsvr?kningarna, innan man garanterat att processen f?ljer internationell standard f?r m?nskliga r?ttigheter, s?ger Andrew Gardner, Amnestys Turkietutredare.

- De flesta av familjerna har inte informerats i rimlig tid f?re avhysningen. De har inte konsulterats, erbjudits r?ttshj?lp, nya bost?der eller kompensation. Detta ?r ett brott mot deras m?nskliga r?ttigheter. Uppgifterna om att de har trakasserats av myndighetspersoner m?ste ocks? utredas, till?gger han.

Amnesty har talat med en annan person i bostadsomr?det, en handikappad, arbetsl?s man i 60-?rs ?ldern, som uppger att han tvingats underteckna ett vr?kningsbesked som han inte till?ts l?sa. Hans vr?kning sk?ts upp till den 18 juli, efter att grannar ingripit, men han har inte erbjudits n?gon annan bostad som han har r?d med.

Myndigheterna har inte varit i kontakt med de vr?kta familjerna om alternativa bost?der, men de personer Amnesty har talat med s?ger att de enda bost?der som finns att tillg? ligger l?ngt utanf?r centrala Istanbul, mer ?n tv? timmar bort med allm?nna transportmedel. M?nga av familjerna i Tarlaba??, som jobbar i l?gl?neyrken, har inte r?d med hyran i dessa bost?der och kostnaderna f?r att resa till och fr?n arbetet skulle bli f?r dyra.

Amnesty har tagit upp protesterna mot tv?ngsvr?kningarna i m?te med borgm?staren i Beyo?lu f?rra m?naden, och framf?rt att myndigheterna bryter mot konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella r?ttigheterna. Borgm?staren har medgivit att inga utredningar har gjort om hur upprustningsplanerna p?verkar riskgrupper som transsexuella kvinnor.

- Ist?llet f?r att v?rna utsatta gruppers r?ttigheter, s?som transsexuella kvinnor, s? kr?nker man deras r?tt till l?mplig bostad, s?ger Andrew Gardner.

Solveig Hauser


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved