Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nordiskt Bevakningstj?nst v?xlar upp med hj?lp av GuardTools?

2011-07-19

Stockholm, 19:e juli 2011. Nordiskt Bevakningstj?nst ?r mitt i en fas av stora investeraringar som ?r en f?ljd av att bolaget nu ?terg?r till att drivas i egen regi (tidigare Panaxia koncernen). Som ett led i detta har bolaget taget beslut om att byta ut tidigare system och satsa p? det v?rldsledande verksamhetsst?det GuardTools?. I f?rsta hand ska GuardTools? s?kerst?lla att alla slutkunder erbjuds full transparens i alla aktiviteter och ?tg?rder som s?kerhetspersonal fr?n Nordiskt Bevakningstj?nst utf?r. Samtidigt kan den operationella verksamheten effektiviseras och kvalitetss?kras.

”Bland alla investeringar som vi nu g?r f?r att verkligen f? den mest moderna verksamheten i branschen, ?r v?r investering i GuardTools? av essentiell strategiskt vikt”, s?ger VD H?kan Isaksson. ”Vi f?rdjupar v?rt tj?nsteutbud ytterligare mot de krav p? fullst?ndigt up-to-date information som dagens moderna kunder st?ller p? oss”.

”Det f?rv?nade mig inte att GuardTools? nu skulle ing? n?r Nordiskt Bevakningstj?nst investerar p? nytt ?ver hela linjen”, s?ger Peter Andreasson, grundare och aff?rsutvecklare f?r Blue Mobile Systems. ”De tog det strategiska beslutet att verkligen satsa p? kundupplevelser som matchar det ?rtionde vi lever i och jag vet fr?n erfarenhet att Nordiskt Bevakningstj?nst h?rmed kommer att kunna g?ra sina slutkunder ?nnu n?jdare ?n f?rr”.

I maj m?nad 2004 lades grunden till Nordisk Bevakningstj?nst AB. Initiativtagaren till f?retaget ?r H?kan Isaksson som ?ven ?r VD f?r bolaget. F?retaget ?r ett auktoriserat bevaknings- och s?kerhetsf?retag. F?retaget har idag n?rmare 400 medarbetare och har en estimerad oms?ttning p? ca 120 MSEK.

Blue Mobile Systems har utvecklad GuardTools? som ?r ett unikt framtaget och anpassat IT-baserat verksamhetsst?d f?r bevakningsbolag som vill effektivisera och kvalitetss?kra sin operativa k?rnverksamhet. GuardTools? knyter samman ett aff?rsfl?de mellan operativ personal p? kontoret, v?ktare i f?lt och bevakningsbolagets slutkunder. GuardTools? best?r av 3 applikationer: GuardTools? Mobile f?r v?ktaren i f?ltet, GuardTools? Web som erbjuder slutkunder ett kraftfullt Risk Management System genom att tillhandah?lla full access till all historisk data, samt GuardTools? Office som effektiviserar och kvalitetss?krar all hantering av kundinformation och planering av verksamheten.

F?r mera information:

H?kan Isaksson, VD Nordisk Bevakningstj?nst AB

Phone: +46 8?688 86 60 / Email: hakan.isaksson@nordiskbevakningstjanst.se

Leo de Meere, VD Blue Mobile Systems AB

Phone: +46?708?506?529 / Email: leo.demeere@bluemobilesystems.se

?


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved