Senaste från forumet
« Gå tillbaka

L?nsamt att samarbeta med inkassof?retag

2011-07-22

?dsla inte tid p? annat ?n din k?rnverksamhet

Det ?r inte alltid l?tt att f? ihop ekonomin i ett bolag varf?r m?nga kan bli sena med att betala sina r?kningar. Tyv?rr drabbar det ena f?retagets ekonomiska obalans ett annat f?retags likviditet och h?r uppst?r en situation d?r man beh?ver inkassera sin uteblivna fordran f?r att inte beh?va ligga ute med pengar och agera bank ?t sin kund.

Det finns f?retag som sk?ter inkasseringen sj?lva men allt fler v?ljer att anlita professionella f?retag som ?r specialister p?inkasso. Att k?pa in inkassotj?nsten kan m?nga g?nger bli b?de l?nsammare med framf?rallt effektivare d? f?retaget innehar b?de mer kunskaper i hur man inkasserar samt st?rre resurser att inkassera. F?rutom det tas inte ett inkassokrav p? lika stort allvar n?r det kommer fr?n det s?ljande f?retaget j?mf?rt med inkassof?retaget.

Inkassobranschen v?ldigt effektiv och gynnsam

I Sverige har f?retag erbjudit professionella inkassotj?nster sedan 1974. F?r att f? perspektiv p? hur effektiva inkassobolagen ?r kan vi ta ett exempel fr?n 2009 d? ungef?r 7 miljarder fakturor skickades ut vilka i sin tur genererade ungef?r 7 miljoner inkassokrav. Av de 7 miljoner inkassokraven avslutades ungef?r 5 miljoner vilket innebar att inkassobranschen f?rde tillbaka 15 miljarder kronor till svenskt n?ringsliv och f?rvaltning.

Trenden g?r mer och mer ?t att man l?ter ett finansbolag ta hand om samtliga led i kredithanteringskedjan f?r att man sj?lv ska kunna frig?ra b?de tid, resurser och ?gna sig ?t sin k?rnverksamhet. P? det h?r s?ttet undviker man sv?righeter med betalning och osund balans i f?retagets ekonomi. Dessutom sparar man tid, frig?r resurser och slipper massor med on?dig administration som kr?ver tid och engagemang som man ist?llet b?r l?gga p? att utveckla f?retaget!


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved