Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - FN bekräftar omfattande oljeutsläpp i Nigerdeltat


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

FN bekr?ftar omfattande oljeutsl?pp i Nigerdeltat

2011-08-05

Oljebolaget Shells verksamhet i Nigerdeltat har haft en katastrofal inverkan p? m?nniskor?ttssituationen f?r de boende i omr?det, s?ger Amnesty i ett uttalande med anledning av en FN-rapport, som publicerades den 4 augusti, om effekterna av oljef?roreningar i Ogoniland i Nigerdeltat.?

Rapporten fr?n FN:s milj?program, UNEP, ?r den f?rsta om Nigeria och den grundar sig p? tv? ?rs djupg?ende vetenskapligt utredningsarbete. Rapporten visar att oljef?roreningarna ?r utbredda och allvarliga och har drabbat de boende i regionen i decennier. ??

- Bevis l?ggs fram i rapporten f?r att Shells verksamhet haft en f?r?dande inverkan i Nigeria, men att f?retaget kommit undan genom att f?rneka detta i decennier med falska p?st?enden om att verksamheten levt upp till internationella krav, s?ger Audrey Gaughran, som ?r chef f?r globala fr?gor p? Amnesty International och har utrett problemen med f?roreningar i Nigerdeltat.

Rapporten har genomf?rts p? uppdrag av Nigerias regering och Shell har betalat kostnaderna. Den ger obestridliga bevis f?r vilken negativ p?verkan oljeutvinningen har haft f?r befolkningen, i en region som har en av Afrikas st?rsta biologiska m?ngfald. Det g?ller b?de jordbruk och fiske d?r oljeutvinningen har f?rst?rt s?v?l f?rs?rjningsm?jligheter som f?dok?llor. Kanske mest allvarligt ?r att utredningen visar p? den omfattning som dricksvattnet har f?rgiftats, vilket har utsatt hela samh?llen f?r allvarliga h?lsorisker. Ett prov visar p? halter av ett cancerogent ?mne som 900 g?nger ?verskred WHO:s riktlinjer. UNEP har nu rekommenderat akuta ?tg?rder f?r att varna befolkningen.

Rapporten avsl?jar hur Shell i ?ratal systematiskt har underl?tit att ?tg?rda oljef?roreningarna ?Enligt UNEP:s experter ?r omr?den som Shell p?st?r sig ha renat fortfarande f?rgiftade.

- Shell m?ste ge med sig, ta dessa fakta p? allvar och ta hand om de skador f?retaget har orsakat. Att f?rs?ka skylla p? andra g?r inte n?r f?retaget ?r den m?ktigaste akt?ren, s?ger?Audrey Gaughran. Det finns ingen l?sning p? oljef?roreningarna s? l?nge Shell fokuserar p? att f?rsvara f?retagets image p? bekostnad av sanning och r?ttvisa.?

Rapporten visar ocks? att Nigerias regering har ett stort ansvar f?r situationen genom landets mycket svaga regelverk f?r f?retags agerande, och att den myndighet som ska kontrollera oljeutsl?pp ?r helt beroende av oljebolagen f?r att kunna g?ra sitt jobb.

Den nigerianska regeringen, oljebolagen och ?ven regeringar i de l?nder d?r oljebolagen har sitt s?te, som Storbritannien och Nederl?nderna, har alla tj?nat p? oljeutvinningen i Nigerdeltat och nu m?ste de gemensamt ta ansvar f?r s?v?l milj?n som den drabbade befolkningens sociala situation.?

- Denna rapport borde ocks? bli en v?ckarklocka f?r investerare. Fram tills nu har de l?tit Shells marknadsavdelning sl? bl? dunster i deras ?gon. Nu m?ste de se till att Shell tar ansvar f?r sin verksamhet i Nigerdeltat - och det inneb?r att de m?ste s?tta h?rd press p? Shell att undvika oljel?ckage, att kompensera f?r dem som redan intr?ffat samt tydligt redog?ra f?r effekterna, s?ger?Audrey Gaughran.?

Den 3 augusti i ?r erk?nde Shell att f?retaget var ansvarigt f?r tv? stora oljeutsl?pp i Ogoniland 2008. Utsl?ppen i Bodo som allvarligt f?rst?rde f?rs?rjningen f?r befolkningen har ?nnu inte rensats upp trots att det g?tt n?stan tre ?r.?

Bakgrund
Oljeutvinningen startades kommersiellt av Shell i Nigerdeltat 1958.?Idag str?cker sig Shells oljeproduktion ?ver 31 000 kvadratkilometer.?

Olja och gas utg?r 97 procent av Nigerias int?kter i utl?ndsk valuta och 79,5 procent av statens inkomster. Oljan ber?knas ha inbringat 600 miljarder dollar sedan 1960-talet. Oljeindustrin i Nigerdeltat involverar den nigerianska regeringen samt dotterbolag till multinationella f?retag som Shell, Eni, Chevron, Total och ExxonMobil samt n?gra inhemska nigerianska f?retag.?

Enligt UNDP ?r minst 60 procent av befolkning beroende av milj?n och naturresurser f?r sin f?rs?rjning.

Enligt UNDP har drygt 6 800 oljeutsl?pp registrerats mellan 1976-2001 vilket motsvarar cirka 3 miljoner fat olja. M?nga experter anser dock att detta en alldeles f?r l?g uppskattning.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved