Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sri Lanka: Bristf?llig utredning om p?st?dda krigsf?rbrytelser

2011-09-07

Den lankesiska regeringens utredning av ?vergreppen under det 28 ?r l?nga inb?rdeskriget ?r mycket bristf?llig och utkr?ver inget ansvar f?r de grymheter som begicks, s?ger Amnesty International i en rapport den 7 september.

Rapporten:?N?r kommer de att f? r?ttvisa?avsl?jar allvarliga brister i den utredning som gjorts av f?rsoningskommissionen LLRC ?(Lessons Learnt and Reconciliation Commission) som tillsatts av regeringen. Bland annat underl?ter kommissionen att utreda anklagelser som riktats b?de mot regeringsstyrkor och de tamilska befrielsetigrarna, LTTE, om?krigsf?rbrytelser och brott mot m?nskligheten.?

- Under n?stan tv? ?rs tid har Sri Lankas regering anv?nt sanningskommissionen som trumfkort i sitt lobbyarbete f?r att stoppa en oberoende internationell utredning. Representanter f?r regeringen har h?vdat att kommissionen ?r ett trov?rdigt verktyg f?r att utkr?va ansvar, skipa r?ttvisa och fr?mja f?rsoning. I sj?lva verket har den brister p? alla niv?er: i mandat, sammans?ttning och i praktiken, s?ger Sam Zarifi, chef f?r Amnestys Asienavdelning.?

Sri Lankas president Mahinda Rajapaksa uppr?ttade kommissionen i maj 2010 efter en ?verenskommelse med FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, om att genomf?ra en process om ansvarsutkr?vande. Men kommissionens mandat n?r inte p? l?nga v?gar upp till internationella krav p? en s?dan utredning.?

Amnestys analys av den information som kommissionen gjort tillg?nglig visar att allvarliga anklagelser om systematiska ?vergrepp fr?n b?gge sidor i konflikten inte har utretts p? ett tillfredsst?llande s?tt, d?ribland uppgifter om utomr?ttsliga avr?ttningar, p?tvingade f?rsvinnanden, omfattande beskjutningar av civila m?l som sjukhus och anv?ndning av civila som m?nskliga sk?ldar.?

I kommissionen ingick representanter som offentligt f?rsvarat Sri Lankas regering mot anklagelser om krigsf?rbrytelser. D? kommissionen gjorde sin f?rsta f?ltstudie, n?mnde ordf?rande inte ett ord om brott mot m?nskliga r?ttigheter utan uppmanade i st?llet ?vittnen att "gl?mma det f?rflutna". Och fr?gade sedan om de hade n?gra problem med tillg?ng till utbildning, sjukv?rd och bost?der.

Kommissionen presenterade en f?rsta delrapport i september 2010, den inneh?ll inte n?gra rekommendationer om hur ansvar skulle kunna utkr?vas f?r tidigare brott mot m?nskliga r?ttigheter. Den slutgiltiga rapporten ska presenteras i november 2011. ?
?
- En analys av kommissionens arbete avsl?jar en hel rad missade m?jligheter, v?rdsl?shet och politisk partiskhet. Kommissionens medlemmar har ignorerat avg?rande fr?gor om regeringsstyrkornas roll i krigsf?rbrytelser och brott mot m?nskligheten.?Straffrihet har varit regel snarare ?n undantag, s?ger Sam Zarifi.

Under mer ?n tv? decennier har den ena unders?kningskommissionen efter den andra medvetet undvikit m?jligheten att leverera r?ttvisa till alla dem som utsatts f?r brott mot m?nskliga r?ttigheter i Sri Lanka.?
En expertpanel fr?n FN som tillsattes av Ban Ki-moon lade fram sin rapport den 12 april 2011. Panelen fann trov?rdiga anklagelser om att krigsf?rbrytelser och brott mot m?nskligheten beg?tts av b?gge sidor och rekommenderade inr?ttandet av en "oberoende internationell mekanism" f?r att utreda anklagelserna.

Amnesty uppmanar FN:s s?kerhetsr?d och r?det f?r m?nskliga r?ttigheter att st?dja detta f?rslag i syfte att uppn? r?ttvisa f?r offren och deras familjer.

- Bara en internationell, oberoende unders?kning kan leverera r?ttvisa ?t de tusentals offren f?r Sri Lankas brutala inb?rdeskrig. F?rst d? kommer kommer offren verkligen att bli h?rda. Och f?rst d? kan en f?rsoningsprocess ta fart.?

L?s rapporten


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved