Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Unga jurister med f?retagsanda

2010-02-09

Juristutbildningen runt om i landets universitet ger en bred kompetens med o?ndliga valm?jligheter. Arbetsmarknaden d?remot ?r fortfarande mycket traditionsbunden.

?Anuta Sjunghamn (jurist och f?retagsekonom) tillsammans med Nadja Hatem (jurist och journalist), tr?ffades kort efter examen i Uppsala och kom snart in p? diskussioner om val av karri?r. Vilka v?gar har man att g? som jurist?

Vi ?r tv? unga kvinnliga jurister som valde att g? en icke-traditionell v?g inom juristbranschen. Ist?llet f?r en anst?llning som bitr?dande jurist p? en advokatbyr? eller myndighet valde vi att starta v?r egen juristbyr?.

En bred spr?klig och kulturell kompetens m?jligg?r en djupare f?rst?else f?r klienters behov. D? vi f?rutom svenska och engelska ?ven beh?rskar arabiska och persiska, n?r vi d?rf?r ett st?rre antal klienter som garanteras ett h?gkvalitativt bem?tande d?r deras behov tillgodoses och spr?kliga och kulturella hinder ?verbryggas.

Att driva f?retag som ung kvinna i en traditionell bransch ?r en utmaning. Det ?r stimulerande att v?ga g? mot str?mmen och att v?ga utmana r?dande syn p? unga, kvinnliga f?retagare.

Ni ?r v?lkomna att kontakta oss p? Hatem & Sjunghamn Juristbyr? f?r vidare information.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved