Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frihetspartiet och ”Aschberg”

2010-02-08

TV-framtr?dandet i TV8- programmet ”Aschberg” utgjorde finalen p? ett veritabelt segert?g f?r Frihetspartiet den senaste mediaveckan. Allt b?rjade egentligen den 2 februari d? proppen gick. Efter att media behandlat Frihetspartiet med en h?gst oartig radiotystnad?efter publiceringen av partiprogram, programf?rklaring och styrelsemedlemmar den 12 januari, sv?mmade pl?tsligt spalterna ?ver med missvisande artiklar om Frihetspartiet. Veckofinalen utgjordes av en inbjudan till intervju, av partiledaren Anders Zill?n, hos den gamle mediar?ven Robert Aschberg. Och,?mediaexponeringen forts?tter!

Anders klarade sig med ber?m godk?nt fr?n sin mediadebut. Med en naturlig laidback coolness l?t han inte Aschberg f? provocera fram n?gra utbrott. Tv?rtemot bibeh?ll han hela tiden sitt lugn och p?pekade, f?rklarade samt h?nvisade till fakta runt olika f?reteelser.

Aschberg hade f?r avsikt att m?rda Frihetspartiet f?r gott och f? partiet bort fr?n den politiska kartan. Genom att redan i den inledande filmsekvensen s?tta fokus p? bikertillh?righeten sattes niv?n f?r programmet l?gt. Och, det ?r sv?rt att prata med m?nniskor p? en s? l?g niv?. Man f?r ryggskott!

Men det ?r nu l?nge sedan Aschberg kunde r?kans till de seri?sa och unders?kande journalisterna vilket ocks? med all tydlighet framgick i det lika on?diga som direkt korkade inslaget kring en av Hollywoodfruarna. Nej, Aschberg t?nkte inte ge Frihetspartiet en chans att svara upp f?r partiprogrammet utan hade f?r enda avsikt att g? polisens ?rende och tvinga Frihetspartiet p? kn?. F?r gott. Lyckades Aschberg d? med detta? Nej, trots att han f?rs?kte h?lla sig n?stan endast till fr?gor som inte ber?rde partiprogrammet s?som styrelsemedlemmar, Sverigemodellens inneh?ll och syfte m.m kom Anders ifr?n sin mediadebut med all heder i beh?ll. Han beh?ll fattningen och svarade tydligt, lugnt och sansat p? fr?gorna ?ven om Aschberg hellre ville h?ra sin r?st och st?ndigt avbr?t Zill?ns svar.

Anders Zill?n man?vrerade f?rbi de m?nga farthindren p? v?gen. Han v?xlade ner, sv?ngde f?rbi och accelererade upp till normal f?rdhastighet igen. Aschberg ?ngade p? i ullstrumporna men Anders replikerade elegant och levererade omv?xlande snabba och vassa svar. Alltid med kompetens, fakta och kunskap i ryggen. Det var en mediadebut som lovar allt gott inf?r framtiden och h?rifr?n g?r det bara fram?t och upp?t. Med ytterligare mediavana och med mer seri?sa utfr?gare blir Zill?n s?v?l som Frihetspartiet ostoppbara. F?r trots Aschbergs vinklade och ofullst?ndiga fr?gor s? var folket p? gatan f?rsiktigt positiva till Frihetspartiets f?rslag vilket ocks? ?r ?verl?gset viktigast. F?r, det ?r folket som ?r v?ra v?ljare. Det ?r de som r?star!

Intervjun markerade inledningen p? en ny era, p? n?gonting verkligen stort och nytt inom svensk politik. Efter att Frihetspartiet nu har genomg?tt elddopet ?terst?r ”bara”en rak marsch r?tt in i riksdagen. Och, betvivla aldrig att vi kommer dit. F?r det g?r vi! N?gonting annat finns inte!

Fr?gan ?r bara om du vill vara med oss eller?mot oss?p? f?rden. Om du vill vara en av dom som g?r f?re och tidigt ansluter dig till den nya folkr?relsen, Frihetspartiet? F?r Frihetspartiet ?r det nya. Partiet som med ”Moral och Sunt F?rnuft” som ledstj?rna kommer att st?lla alla k?nda begrepp p? huvudet och omskapa Sverige i grunden. Partiet som kommer att f?r?ndra den politiska kartan i Sverige f?r alltid: FRIHETSPARTIET!

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved