Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Malm?polisen Magnus Fornell f?r St?ldskyddsf?reningens stipendium f?r sitt arbete mot skimming

2009-09-24

Den 1 oktober utdelas stipendiet f?r f?rsta g?ngen i samband med Svenska St?ldskyddsf?reningens, SSF,Framtidsdag. Det g?r till kriminalinspekt?r Magnus Fornell, bedr?geriroteln vid Polisomr?de Malm?.

- Vi vill lyfta fram brottsf?rebyggande arbete med h?g potential som ?kar tryggheten i samh?llet, s?ger Annika Br?ndstr?m, vd SSF. Magnus Fornell har gjort en imponerande insats och vi hoppas att han ska f? stor nytta av stipendiet.

SSF instiftade 2008 en ideell fond vars medel kan s?kas f?r brottsf?rebyggande projekt. ?rligen kommer ocks? ett stipendium delas ut ur denna fond till anst?llda inom polisen f?r utm?rkta brottsf?rebyggande insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall anv?ndas f?r studier inom det brottsf?rebyggande omr?det genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

-Det ?r med stolthet och gl?dje som jag tar emot priset som Svenska St?ldskyddsf?reningen har instiftat. Det ?r ett erk?nnande f?r det brottsf?rebyggandearbete som jag har lagt ner i kampen mot kreditkortsbedr?gerier, s?ger Magnus Fornell.

Motiveringen lyder:

"Genom ett gediget utbildnings- och informationsarbete gentemot s?v?l kollegor inom polisen som branschorganisationer, handelns akt?rer, banker och allm?nhet via media har Magnus Fornells arbete bidragit att antalet skimningsbrott/kortbedr?gerier minskat avsev?rt i Malm?regionen. Framg?ngarna har uppn?tts genom ett brett angreppss?tt d?r metodiskt spridning av kunskap som lett till ?kad medvetenhet hos inblandade parter och tydlig samverkan mellan polis, organisationer och media varit betydande inslag. Metoderna och arbetss?ttet bed?ms ocks? kunna ge goda effekter i andra regioner fram?ver."

- Magnus Fornell har p? ett engagerat och kunnigt s?tt skapat uppm?rksamhet kring problematiken med kortbedr?gerier. Insatsernahar riktat sig direkt mot kortutgivare, mot organisationer, aff?rsidkare och privatpersoner p? ett s?tt som f?tt samh?llet att vakna i denna fr?ga. Hans brottsf?rebyggande engagemang har sannolikt bidragit till s?krare och b?ttre handhavande b?de hos privatpersoner och organisationer, s?ger Sk?nes l?nspolism?stare Eva ?restad Radner som uppskattar att goda insatser av detta slaget uppm?rksammas.

Juryn best?r av Ulrika Herbst, avdelningschef Rikspolisstyrelsen, Jan Andersson, generaldirekt?r Brottsf?rebyggande R?det, Greta Berg, avdelningen f?r tillv?xt och samh?llsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Br?ndstr?m, vd och Jan-Peter Alm, s?kerhetsinformat?r Svenska St?ldskyddsf?reningen.

F?r mer information kontakta:
Annika Br?ndstr?m, VD SSF tel 0709-81 65 87
Magnus Fornell, Polismyndigheten i Malm? tel 040-20 37 07 alt. 073-447 80 67


Informationen publicerades p? MyNewsdesk - http://www.newsdesk.se
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved