Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?rets Fastighets?gare-priset till Ragnhild Backman

2009-09-25

Nytt nummer av Fastighetstidningen ute fr?n den 25 september. Ur inneh?llet:

?RETS FASTIGHETS?GARE-PRISET TILL RAGNHILD BACKMAN
Ragnhild Backman, Backmans Fastigheter & F?retagsutveckling i ?rnsk?ldsvik, f?r Fastighetstidningens utm?rkelse ?rets Fastighets?gare f?r 2009. Hon f?r priset "f?r ett aktivt och sj?lfullt fastighetsf?retagande med sikte p? framtiden och dess m?jligheter". Enligt prisjuryn visar Ragnhild Backman ocks? "hur man i vardagen p? ett framg?ngsrikt s?tt kan f?rena engagemanget f?r sin ort och dess utveckling med branschens och organisationsmedlemmarnas intressen".

Ragnhild Backman sitter i styrelserna f?r Fastighets?garna Sverige och Fastighets?garna Norr. Hon mottar priset vid Fastighets?garna Sveriges kongress den 7 oktober.

Se sidan 22 i Fastighetstidningen nr 8.09

BRF TVINGAS HANDIKAPPANPASSA BUTIK
Bostadsr?ttsf?reningen S:t Jacob i Lund m?ste installera automatiska d?rr?ppnare i tv? butikslokaler i sin fastighet. Det har L?nsr?tten i Sk?ne fastslagit i den f?rsta r?ttsliga pr?vningen av lagen om enkelt avhj?lpta hinder. Domen v?cker flera fr?gor enligt experter Fastighetstidningen talat med.

Se sidorna 12-13 i Fastighetstidningen nr 8.09.

HYRESPROPP F?RST I V?R
Det blir ingen proposition om allm?nnyttan och hyrorna i h?st. D?remot kommer det snart en departementspromemoria i ?mnet. Det avsl?jar Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig hos statsr?det Mats Odell, f?r Fastighetstidningen. ?ven om propositionen dr?jer ?r det regeringens avsikt att f? fram ett riksdagsbeslut om allm?nnyttans villkor och den framtida bostadshyress?ttningen inom den nuvarande mandatperioden.

Se sidan 16 i Fastighetstidningen nr 8.09.

FASTIGHETSBRANSCHEN BEH?VER REKRYTERA 5500 PERSONER
En ny rapport fr?n Fastighetsbranschens Utbildningsn?mnd pekar mot att fastighetsbranschen beh?ver rekrytera ?ver 5500 personer fram till ?r 2011.

- Nu m?ste branschen samla sig f?r att gemensamt sprida k?nnedom om behoven, s?ger Siw Wiblom, vd i Fastighetsbranschens Utbildningsn?mnd.

Se sidorna 12-13 i Fastighetstidningen nr 8 09.

FASTIGHETS?GARNA KAN F? NY ORGANISATION I NORR
Branschorganisationen Fastighets?garna kan f? ny struktur i norra Sverige. Fastighets?garna Sveriges styrelse vill unders?ka m?jligheterna till regionbildning, vilket kan inneb?ra en helt ny geografisk indelning av organisationen. De ber?rda fastighets?garef?reningarna ?r Fastighets?garna Norr, med vd-kontor i Ume?, och Fastighets?garna Norrbygden, med bas i Skellefte?.

Se sidan 58 i Fastighetstidningen nr 8.09.

Fr?gor? Kontakta chefredakt?r Per-Yngve Bengtsson, 0708-73 15 16,

per-yngve.bengtsson@citat.se. Nummer 8 kan l?sas p? www.fastighetstidningen.se.

N?sta nummer av Fastighetstidningen utkommer den 23 oktober.


Pressmeddelandet publicerades p? MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved