Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lagr?dsremiss med f?rslag till ?ndringar i tryckfrihetsf?rordningen och yttrandefrihetsgrundlagen m.m.

2009-09-28Regeringen har till Lagr?det ?verl?mnat en lagr?dsremiss om ?ndringar i tryckfrihetsf?rordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. F?rslagen inneb?r en f?rst?rkning av skyddet mot repressalier mot n?gon som har utnyttjat sin meddelarfrihet.

I lagr?dsremissen f?resl?s meddelarskyddet f?rtydligas och st?rkas genom att det inf?rs ett tydligt f?rbud f?r myndigheter och andra allm?nna organ att ingripa mot den som anv?nder sig av sin tryck- respektive yttrandefrihet. Det f?resl?s att de allvarligaste fallen av ingripande ska bli brottsliga. Motsvarande regler f?resl?s g?lla i bland annat kommunala f?retag. F?rslagen inneb?r en betydelsefull f?rst?rkning av meddelarskyddet.

I lagr?dsremissen f?resl?s d?rut?ver bland annat att s? kallad digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen samt att det ska bli m?jligt att i lag st?lla krav p? den som s?nder TV i tr?d att utforma s?ndningarna p? ett s?dant s?tt att programmen blir tillg?ngliga f?r personer med funktionsneds?ttning.

Lag?ndringarna f?resl?s tr?da i kraft den 1 januari 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Kerstin Br?ms Lumpus
Kanslir?d
08-4051740-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagr?dsremiss: Grundlagsskydd f?r digital bio och andra yttrandefrihetsr?ttsliga fr?gor (http://www.regeringen.se/sb/d/11383/a/132560)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved