Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Uppsats om ansvar f?r underh?ll av hyresr?tt f?r pris.

2009-09-29

?rets pris f?r b?sta examensarbete inom fastighetsr?tt g?r till Linn?a Ahlborn, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet analyserat hyresv?rdars ansvar f?r underh?llskostnader i j?mf?relse med hyresg?sters skadest?ndsskylighet f?r onormalt slitage vid hyra av bostad.

Uppsatsen "Gr?nsen f?r sedvanligt underh?ll av hyresl?genheter och hyresg?sters skadest?ndsansvar f?r onormalt slitage" har tilldelats priset f?r b?sta examensarbete 2008/2009 av institutet f?r fastighetsr?ttslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har m?jlighet att nominera pristagare.

Linn?a Ahlborn tilldelas priset f?r en v?lskriven uppsats d?r hon grundligt analyserar och utv?rderar ansvarsf?rdelningen mellan hyresv?rdars ansvar f?r l?pande underh?ll och hyresg?sters skadest?ndsskyldighet vid onormalt slitage. Fr?gan ber?r m?nga. Det finns ett stort antal fastighetsf?rvaltare i Sverige och en tredjedel av den svenska befolkningen hyr sin bostad. Karakteristiskt f?r hyresavtal ?r att de ofta ?r l?ngvariga. Mycket kan h?nda med en l?genhet under hyresperioden och d?rf?r m?ste det finnas regler f?r hur en l?genhet ska tas omhand. De senaste ?ren har antalet fall d?r hyresv?rdar st?llt betalningskrav p? hyresg?sten efter att hyresg?sten avflyttat ?kat dramatiskt.

I uppsatsen unders?ker Linnea Ahlborn hur best?mmelserna p? omr?det har tolkats av domstolar - vad har ansetts utg?ra normalt respektive onormalt slitage av en l?genhet och vad utg?r egentligen sedvanligt underh?ll. Det visar sig att det ?r sv?rt att dra n?gra generella slutsatser om vilka krav som uppst?llts i praxis p? hyresv?rdar respektive hyresg?ster. N?r lagstiftning och r?ttspraxis ?r sv?rtolkad, och d?rmed delvis of?ruts?gbar, finns det en risk f?r att brister i r?tts?kerheten uppst?r f?r s?v?l hyresv?rdar som hyresg?ster.

?rets pris, 10 000 kronor, delas ut i Uppsala p? Fastighetsr?ttens dag den 29 september, d? uppsatsen presenteras.

L?s uppsatsen.

Kontaktpersoner:
Margareta Brattstr?m (handledare), 018-471 16 23, IFF@jur.uu.se, Linnea Ahlborn, 073-965 67 61


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved