Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svenskt r?ttsv?sende i internationella uppdrag

2009-09-29

S?rskilde utredaren hovr?ttslagmannen Krister Thelin ?verl?mnade i dag bet?nkandet Svenskt r?ttsv?sende i internationella uppdrag, m.m. (SOU 2009:76) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen l?mnar f?rslag som syftar till att f?rb?ttra f?ruts?ttningarna f?r svenskt r?ttsv?sende att delta i internationella uppdrag.

Utredningen behandlar deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser och internationellt utvecklingssamarbete. Syftet ?r att f?rb?ttra de svenska f?ruts?ttningarna att bidra p? svenska profilomr?den. Civil krishantering sker fr?mst inom FN:s och EU:s ram och syftar till att bygga upp eller ?terst?lla civila samh?llsfunktioner i kris- och konfliktomr?den. Utvecklingssamarbete sker inom de olika l?nderprogram och efter prioriteringar som Sida p? regeringens uppdrag svarar f?r. De yrkesgrupper som fr?mst ber?rs i utredningen ?r domare, ?klagare, poliser och kriminalv?rdare. Utredningens f?rslag r?r fyra omr?den:
- Hur antalet svenskar p? viktiga befattningar inom internationella organisationer s?som FN, OSSE och EU ska ?ka. F?rslagen r?r bland annat prioriteringar, planering, lobbyverksamhet, s? kallad coaching och intervjutr?ning.
- Organisatoriska fr?gor. Utredningen l?mnar f?rslag p? hur r?ttsv?sendets olika delar ska kunna st?rkas var f?r sig men ?ven inb?rdes i sitt internationella deltagande. R?ttsv?sendet s?tts ocks? in i ett vidare sammanhang d?r samverkan med ?vriga svenska och internationella akt?rer inom r?ttsomr?det, det ?vriga civila samh?llet och milit?r verksamhet framh?lls. Utredningen fokuserar i denna del bland annat p? de uts?ndande myndigheternas organisation, samverkansformer, rekryteringsunderlag, anh?rigfr?gor och anst?llningsformer. Fr?gan om meritv?rdering uppm?rksammas s?rskilt.
- Arbets- och socialr?ttsliga villkor f?r personal som s?nds ut av svenska myndigheter f?r att delta i civila krishanteringsinsatser. Utredningen l?mnar i denna del ett f?rslag till f?rfattningsreglering. Denna omfattar bland annat arbetsmilj?, den uts?ndande myndighetens uppf?ljningsansvar, ?tg?rder vid skador och sjukdomar samt st?d och ers?ttningar till anh?riga. Utg?ngspunkten f?r f?rslaget ?r att all personal som s?nds ut av svenska myndigheter och som arbetar under likv?rdiga f?rh?llanden ska omfattas av enhetliga arbets- och socialr?ttsliga villkor.
- Svenska domstolars m?jligheter att d?ma ?ver brott som uts?nd personal beg?r utomlands. Utredningen f?resl?r att svenska domstolar ska f? en ?kad s?dan m?jlighet. F?rslaget inneb?r att de svenska domsr?ttsreglerna kommer att motsvara Sveriges internationella ?taganden och de krav som bland annat FN uppst?ller. Det inneb?r ocks? att uts?nd personal kommer att omfattas av mer enhetliga regler.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Hovr?ttslagmannen Krister Thelin
S?rskild utredare
070-996 79 91

Hovr?ttsassessorn Karin Kjellgren
Utredningssekreterare
08-405 90 32


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved