Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Jusek v?lkomnar f?rslaget om metalldetektorer i domstolarna

2009-09-29

Det ?r bra att s?kerhetssituationen inom r?ttsv?sendet uppm?rksammats ordentligt och vi v?lkomnar f?rslaget om utvidgade m?jligheter att anv?nda metalldetektorer i domstolarna. Men f?r att f?rb?ttra s?kerheten och motverka hot mot exempelvis vittnen beh?vs ocks? andra ?tg?rder. Det s?ger Jusek i en kommentar till regeringens utredare Krister Thelin f?rslag idag p? nya regler kring s?kerhetskontroll i domstol.

-S?kerheten p? flera domstolar ?r eftersatt och det skapar oro och ?r ocks? ett arbetsmilj?problem f?r m?nga av v?ra medlemmar. Varje ?r beslagtas flera olika stickvapen och andra potentiellt farliga f?rem?l. D?rf?r ?r det bra med ut?kade s?kerhetskontroller. Men det r?cker inte, s?ger Nicklas Lagrell, ordf?rande i Juseks ?klagarsektion.

Jusek vill att myndigheterna tar ett helhetsgrepp om s?kerheten. Det handlar bland annat om att:

• f?rhandlingssalarna m?ste utformas s? att riskerna f?r hot och v?ld minskar
• utformningen av de allm?nna utrymmena m?ste anpassas s? att de som kommer till domstolen antingen i tj?nsten eller som exempelvis vittne k?nner trygghet
• utbildning av personal hur man hanterar hotfulla situationer
• kraftfulla ?tg?rder mot dem som hotar vittnen och m?ls?gande
• b?ttre st?d till dem som drabbas.

-Flera av domstolarna ?r inte anpassade efter de krav som m?ste st?llas p? s?kerhet och trygghet, exempelvis ska inte vittnen och m?ls?gande beh?va konfronteras med den tilltalade, s?ger Anders Bengtsson, ordf?rande i Jusek domsstolssektion.
-Det ?r positivt att utredaren f?resl?r att anslaget till Sveriges Domstolar h?js f?r att finansiera reformen. Det ?kar f?ruts?ttningarna f?r att f?rslagen blir verklighet, forts?tter Anders Bengtsson.

Jusek anser att regeringen m?ste tills?tta en utredning som tar ett helhetsgrepp och ser ?ver s?kerhetsproblematiken inom r?ttsv?sendet.

Anders Bengtsson, ordf?rande i Juseks domstolssektion, 070-370 86 43
Nicklas Lagrell, ordf?rande i Juseks ?klagarsektion, 070-799 65 81
Harald Lindkvist, kommunikationschef, 070-665 2945

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved