Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nya rekommendationer om snatteri

2009-10-01

Riks?klagaren har utf?rdat nya rekommendationer om b?tesbelopp vid butikstillgrepp. Sk?let ?r den dom fr?n H?gsta domstolen den 30 september som sl?r fast att v?rdegr?nsen mellan snatteri och st?ld i butik h?js fr?n 800 kr till 1 000 kr.

Genom en dom den 30 september har H?gsta domstolen fastst?llt att v?rdegr?nsen f?r snatteri h?js fr?n nuvarande 800 kronor till 1 000 kronor. F?r?ndringen har omedelbar verkan. Det inneb?r att ?klagare och domare h?danefter ska till?mpa den nya praxisen, oavsett n?r brottet har beg?tts. ?renden som ?r slutligt avgjorda ber?rs dock inte.

Med anledning av den nya domen har riks?klagaren justerat rekommendationerna till ?klagare om normalstraffen f?r butikstillgrepp.

Det finns f?r n?rvarande ett antal utf?rdade straff?rel?gganden som har utf?rdats med utg?ngspunkt i den tidigare praxisen och som ?nnu inte har godk?nts. Den som inte vill godk?nna ett utf?rdat f?rel?ggande kan bestrida det och den nya praxisen kan vara ett sk?l till det. Ett bestridande medf?r att ?klagaren p? nytt tar st?llning till ?rendet. Det finns dock inga garantier f?r att det nya st?llningstagandet inneb?r ett lindrigare straff f?r brottet.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved