Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO utbildar skolpersonal i arbetet f?r lika r?ttigheter i skolan

2009-10-07

Alla elever har r?tt till en skolg?ng fri fr?n diskriminering, trakasserier och kr?nkande behandling. Skolan ?r skyldig att se till att varje elev f?r f?ruts?ttningar att l?ra och utvecklas. DO anordnar utbildningar i arbetet med likabehandlingsplaner. P? torsdag den 8 oktober h?lls den f?rsta utbildningen i Karlstad.

Enligt Skolverket ?r det bara en av tio skolor som har en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav p? att f?rebygga och motverka diskriminering och kr?nkningar i skolan. Sedan 2006 har skolan en laglig skyldighet att skydda elever mot diskriminering, trakasserier och kr?nkande behandling. Det f?rebyggande arbetet ska bygga p? en kartl?ggning och analys av situationen i varje skola och m?linriktade ?tg?rder som skall f?ljas upp varje ?r. Detta arbete ska skolan dokumentera i en likabehandlingsplan.

- Varje rektor ?r skyldig att driva likabehandlingsarbetet och f?rhindra diskriminering och trakasserier av elever. ?nd? ?r det m?nga barn och elever som varje ?r drabbas och f?r sin skolg?ng f?rst?rd. Ett grundligt och noga ?vert?nkt f?rebyggande arbete ?r en f?ruts?ttning f?r att f? stopp p? diskriminering och kr?nkningar i skolan. Yttersta ansvaret har skolans huvudman, s?ger Katri Linna, diskrimineringsombudsman

DO genomf?r under h?sten tre utbildningar; i Karlstad den 8 oktober och ?stersund den 10 november (med fokus p? skolan) samt i Stockholm den 5 november (med fokus p? f?rskolan). Utbildningarna v?nder sig till skolledning, skolpersonal som leder arbetet med likabehandlingsplanen, kommunala politiker, tj?nstem?n och andra representanter f?r skolans huvudm?n.

Utbildningen omfattar f?rutom genomg?ng av lagbest?mmelserna v?gledning i likabehandlingsarbetet och metoder f?r att se ?ver elevernas vardag. Det finns nu ocks? nya handledningar fr?n DO, Barn- och elevombudet och Skolinspektionen om att fr?mja likabehandling i skolan och f?rskola att best?lla p? www.do.se.

F?r mer information om utbildningarna, kontakta Kristina Wass?n 08-120 20 754 eller DO:s presstj?nst, 08-120 20710.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved