Senaste från forumet
« Gå tillbaka

KO v?lkomnar dom i G?ta hovr?tt

2009-10-07

M?let handlar om en tvist mellan en konsument och f?retaget Sp?rrlinjen AB som Konsumentverket f?tt in ett flertal anm?lningar mot. Sp?rrlinjen erbjuder en tj?nst d?r konsumentens ID-handlingar, kreditkort, mobiltelefoner med mera kan sp?rras. Tj?nsten ?r ett abonnemang som l?per i ett ?r och d?r avtalsperioden f?rl?ngs automatiskt med ytterligare ett ?r om inte konsumenten skriftligen s?ger upp avtalet senast tv? m?nader innan avtalsperioden ?r slut.

I det h?r fallet v?grade konsumenten att betala f?r ytterligare ett ?rs abonnemang med f?ljden att Sp?rrlinjen ?verl?t fordringen till ett inkassobolag. Inkassobolaget vann i tingsr?tten, men konsumenten ?verklagade till hovr?tten. Eftersom fr?gan var principiellt intressant gick Konsumentombudsmannen, KO, in som konsumentens bitr?de i tvisten.

Nyligen avkunnade G?ta hovr?tt sin dom och domstolen fann att villkoret om automatisk f?rl?ngning var osk?ligt och att konsumenten d?rf?r slipper betala n?gra pengar till Sp?rrlinjen.

- Automatisk f?rl?ngning av konsumentavtal ?r vanligt f?rekommande, men hovr?tten s?nder h?r en tydlig signal att n?ringsidkare m?ste vara f?rsiktiga med s?dana f?rl?ngningar eftersom de riskerar att vara osk?liga, s?ger st?llf?retr?dande KO Agneta Broberg.

Kontaktperson:

Daniel Karfs, jurist vid KO-sekretariatet, tel 054-19 40 37


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved