Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Riksrevisionen tar hj?lp f?r att granska statens upphandlingar

2009-11-10

Experterna anlitas via ett ramavtal som "konsultst?d inom upphandling f?r Riksrevisionens granskningar inom effektivitetsrevision och ?rlig revision".

Sex f?retag l?mnade anbud, varav fem klarade kvalitetskraven. Tre uts?gs till ramavtals-leverant?rer:

1) OPIC Group AB
2) Aff?rsConcept i Stockholm AB
3) G?rde Wesslau Advokatbyr? i G?teborg AB

Riksrevisionen till?mpar i denna aff?r fast avropsturordning. Det betyder att alla f?rfr?gningar om uppdrag f?rst g?r till den h?gst rankade leverant?ren.

OPIC kommer att vara myndighetens externa upphandlingsexpert i tv? ?r och har redan f?tt sitt f?rsta uppdrag.

- Uppdraget till Riksrevisionen ?r mycket viktigt i v?r l?ngsiktiga str?van att vara marknadens ledande kunskapsf?retag inom omr?det, s?ger OPICs VD Daniel Eriksson och forts?tter:

- Vi vill inte vara ?nnu en upphandlingskonsult i m?ngden, v?rt fokus ?r strategiska konsulttj?nster p? expertniv?. Att kunna tillhandah?lla s?dant st?d till Riksrevisionen k?nns mycket tillfredsst?llande.

Kontakt: VD Daniel Eriksson tel 0703-35 86 84, daniel.eriksson@opic.com


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved