Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Standarder som skydd mot bedr?gerier

2010-02-11

De ekonomiska konsekvenserna av bedr?gerier i v?rlden ?r enorma. B?de organisationer och enskilda m?nniskor drabbas av effekterna av bedr?gligt f?rfarande. Nu startar ett nytt arbete inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO som ska hj?lpa f?retag och organisationer att skydda sin verksamhet mot bedr?gerier och bedr?gerif?rs?k.

Det ?r en helt ny standardserie som ska utarbetas f?r att kunna uppt?cka, f?rebygga och kontrollera b?de sociala och ekonomiska bedr?gerif?rs?k. N?gra exempel p? vad standarderna ska ge v?gledning kring ?r f?rhindrande av st?ld och f?rskingring av produkter och varor, f?rfalskningar och plagiat, l?kemedelsf?rfalskning. ?ven identitetsst?ld, urkundsf?rfalskning, och kontokortsbedr?gerier kommer att tas upp.

De f?rdiga standarderna kommer att bli ett st?d f?r b?de myndigheter och f?retag f?r att minska konsekvenserna av bedr?gerier eller f?rs?k till bedr?gerier. De ska kunna anv?ndas av lagstiftare, polismyndighet, ?klagare, kriminologer, s?kerhetsexperter, h?lsoorganisationer och brottsbek?mpande organisationer.

– Det kommer att beh?vas gemensamma insatser fr?n dessa grupper f?r att finna standardl?sningar till bedr?gerif?rs?k, s?ger Bengt Rydstedt.

N?got av det som nu ska standardiseras ?r olika s?kerhetsmetoder, riskreducerande ?tg?rder, prestandakrav p? tekniska system, protokoll f?r s?ker ?verf?ring, lagring av data samt termer och definitioner. En del kommer ?ven att inneh?lla ledningssystem f?r s?kerhet, som kommer att harmoniseras med standarden f?r informationss?kerhet, ISO 27001.

F?r mer information, kontakta Bengt Rydstedt, projektledare SIS, tfn 08-555 520 28.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved