Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny lagstiftning om polisens personuppgiftsbehandling

2009-11-05

Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver lagr?dsremissen Integritet och effektivitet i polisens brottsbek?mpande verksamhet.

Lagr?dsremissen inneh?ller f?rslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbek?mpande verksamhet. F?rslagets utg?ngspunkt ?r att skapa en teknikneutral och modern lagstiftning som ger ett gott skydd f?r den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samtidigt som polisen f?r m?jlighet att modernisera sitt IT-st?d.

Den g?llande polisdatalagen har visat sig ha brister och bygger p? ett ?ldre syns?tt vad g?ller teknik. Den har dessutom inte tr?tt i kraft i alla delar. Vissa register f?rs n?mligen fortfarande, ?verg?ngsvis, med st?d av s?rskilda tillst?nd och reglerna i datalagen fr?n 1973. En reform ?r d?rf?r n?dv?ndig.

Samma ?r som den nuvarande polisdatalagen tr?dde i kraft, 1999, s? inleddes en utv?rdering och ?versyn av lagstiftningen. Lagr?dsremissen bygger p? dels f?rslag i Polisdatautredningens bet?nkande (SOU 2001:92), dels f?rslag i en departementspromemoria (Ds 2007:43), som b?da har remissbehandlats.

Lagstiftningen f?resl?s tr?da i kraft den 1 mars 2012.

- Med det h?r f?rslaget ger vi polisen b?ttre m?jligheter att anv?nda modern teknik i sitt arbete och s?tter punkt f?r tio ?rs utredningsarbete, s?ger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved