Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Polisf?rbundet v?lkomnar ny lagstiftning om personuppgiftsh?mtning

2009-11-05

Idag beslutade regeringen att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver lagr?dsremissen Integritet och effektivitet i polisens brottsbek?mpande verksamhet. Den nya lagstiftningen v?lkomnas av Polisf?rbundet d? det nu skapas b?ttre m?jligheter f?r svensk polis att bek?mpa brottsligheten.- Den gamla polisdatalagen ?r inte anpassad till den utveckling som skett bland dem kriminella. Den ?r inte heller anpassad till modern teknik vilket g?r att lagen ?r sv?r att till?mpa, s?ger Polisf?rbundets ordf?rande Jan Karlsen.

Med en ny lag underl?ttas informationsutbytet mellan de 21 polismyndigheterna. Samtidigt blir det enklare att utbyta information mellan Polisen och andra myndigheter.

L?s mer p? Polisf?rbundets hemsida?www.polisforbundet.se

F?r intervju med Jan Karlsen kontakta:
Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisf?rbundet
Tfn: 0709-42 99 85
E-post:?anna.erhardt@polisforbundet.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved