Senaste från forumet
« Gå tillbaka

EU och Turkiet f?rst?rker samarbetet f?r att stoppa olaglig invandring

2009-11-06I oktober 2009 v?lkomnade Europeiska r?det inledningen av den f?rst?rkta dialogen om migration med Turkiet och efterlyste konkreta ?tg?rder som snabbt m?ste vidtas, i synnerhet avseende ?tertagande och gr?nskontroll.

EU och Turkiet har enats om att intensifiera samarbetet f?r att m?ta den gemensamma utmaningen att hejda den olagliga migrationen. Europeiska kommissionens vice ordf?rande Jacques Barrot, Sveriges migrationsminister Tobias Billstr?m, som f?retr?dare f?r Europeiska unionens ordf?randeskap, och Turkiets inrikesminister Besir Atalay har kommit ?verens om ett antal gemensamma ?tg?rder.

Vid detta tillf?lle f?rklarade vice ordf?rande Jacques Barrot: - Den olagliga invandringen ?r en fr?ga som oroar b?de EU och Turkiet mycket. Vi anser d?rf?r att det f?r effektiva insatser mot den olagliga invandringen kr?vs att vi - EU, EU:s medlemsstater och Turkiet - samverkar. Han tillade: - M?nga av de problem som Turkiet st?r inf?r liknar dem som EU m?ste ta itu med. I den meningen handlar det om ett gemensamt problem, och n?r vi angriper det har vi b?da mycket att vinna p? ett intensifierat samarbete.

Migrationsminister Tobias Billstr?m sade: - ?verenskommelsen om en regelbunden dialog mellan EU och Turkiet, som omfattar m?nga olika migrationsfr?gor, kommer att ge oss m?jlighet att uppn? en djupare f?rst?else av varandras utmaningar - och att hitta l?sningar p? dessa. Inst?mmande i vice ordf?rande Barrots uttalande, tillade migrationsminister Tobias Billstr?m: - Som f?retr?dare f?r EU:s ordf?randeskap ?r v?r avsikt att kanalisera den nya kraften i dessa diskussioner s? att den ?ven kommer anslutningsf?rhandlingarna till gagn. Snabba framsteg b?r vara m?jliga om b?de EU och Turkiet uppvisar ett pragmatiskt syns?tt i dessa fr?gor.

Turkiets inrikesminister Besir Atalay sade: - Ett uppriktigt samarbete mot olaglig migration ?r en n?dv?ndighet f?r b?de Turkiet och EU. Det ?r en stor och gemensam utmaning. B?de Turkiet och EU:s medlemsstater ber?rs av f?reteelsen. Samarbetet med EU i detta h?nseende kommer att ha en avskr?ckande verkan p? olaglig migration till v?r region. Utan ett fruktbart samarbete kommer b?da sidor med s?kerhet att drabbas h?rt av det ?kande trycket fr?n den olagliga migrationen.

(p? engelska)

Joint Statement
of the Minister of Interior of the Republic Turkey Besir Atalay,
the Swedish Minister for Migration and Asylum Policy Tobias Billstr?m representing the European Union Presidency and
the European Commission Vice President Jacques Barrot

Turkey and the European Union agree to intensify their cooperation to meet the common challenge of managing migration flows and to tackle irregular migration in particular. Taking into account geographical realities and building on Turkey's efforts as a negotiating country for accession to the EU, this cooperation will express the commitment of both sides to international burden sharing, solidarity, joint responsibility and common understanding.

In this context Turkey and the EU agree to:

1) Establish a regular dialogue on mobility, migration, asylum and visa between senior officials;

2) Reinforce their cooperation in the area of visa policy and related areas, with a view to further promoting people to people contacts, starting with ensuring the efficient application of the European Court of Justice Soysal/Savatl1 decision and other relevant decisions on Turkish Service providers' rights stemming from the 1970 Additional Protocol;

3) The resumption of the formal negotiations on the Turkey-EC readmission agreement is noted as a positive step and their timely conclusion as a shared aim;

4) Combine their efforts to conclude and implement effective and workable readmission agreements with relevant countries of origin and transit for both EU and Turkey;

5) Formally approve and implement the working arrangement between Turkey and FRONTEX on which agreement has now been reached at technical level.

In an effort to achieve these objectives, the EU stands ready to consider additional assistance, both technical and financial, in particular in the areas of migration and border management and surveillance, the fight against irregular migration and trafficking in and smuggling of human beings and assistance to asylum seekers and refugees.


Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billstr?m
08-405 57 96
0702-61 30 84


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved