Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En effektivare Europadomstol

2009-11-10

Regeringen har i dag till riksdagen ?verl?mnat en proposition i vilken f?resl?s att Sverige ska ratificera ett av Europar?det antaget ?ndringsprotokoll till Europakonventionen.

Bakgrunden till ?ndringsprotokollet ?r den kraftiga ?kningen av Europadomstolens m?lbalans, som nu ?verstiger 115 000 m?l. Detta inneb?r att antalet oavgjorda m?l har ?kat med n?stan 50 procent p? fem ?r. Om Europakonventionen ska kunna forts?tta att vara ett verkningsfullt instrument till skydd f?r m?nskliga fri- och r?ttigheter m?ste ?tg?rder vidtas.

Mot denna bakgrund har - p? svenskt initiativ - ett ?ndringsprotokoll f?rhandlats fram. Protokollet inneb?r att kommitt?er med tre domare kan d?ma i mer rutinartade m?l och att en enskild domare i enklare fall kan besluta att m?l inte ska tas upp till pr?vning i sak eller avskriva m?l. Enligt nuvarande ordning kr?vs i dessa fall sju respektive tre domare. Till?mpningen av de nya reglerna ber?knas kunna inneb?ra en effektivitetsvinst f?r domstolen p? omkring 20-25 procent.

Protokollet p?verkar inte de r?ttigheter enskilda tillerk?nns enligt konventionen och r?r inte den individuella klagor?tten.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Gunilla Isaksson
?mnessakkunnig
08-405 47 07


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved