Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?rs?rjningskrav vid anh?riginvandring

2009-11-12

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagr?dsremiss som inneb?r att ett f?rs?rjningskrav vid anh?riginvandring inf?rs.

F?rs?rjningskravet ?r ett villkor f?r att en utl?nning ska beviljas uppeh?llstillst?nd p? grund av anknytning till en person i Sverige. F?rs?rjningskravet inneb?r att personen i Sverige ska ha tillr?ckliga inkomster f?r att klara sin egen f?rs?rjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en l?mplig bostad f?r familjen.

I ?vrigt ?ndras inte reglerna om anh?riginvandring.

F?rs?rjningskravet ska inte g?lla barn och deras f?r?ldrar. Inte heller ska det g?lla f?r svenska medborgare, utl?nningar som bott i Sverige i fyra ?r, flyktingar eller vissa grupper utl?nningar som beviljats uppeh?llstillst?nd som skyddsbeh?vande.

- F?rs?rjningskravet ?r en tydlig signal om att arbetslinjen g?ller ?ven i migrationspolitiken. Det st?rker drivkrafterna f?r arbete f?r nyanl?nda. Incitamenten att flytta till de delar av landet d?r det finns arbete och bost?der blir st?rre. Sverige skiljer i dag ocks? ut sig genom att vara det enda landet i EU som inte har n?gon form av f?rs?rjningskrav vid anh?riginvandring, s?ger migrationsminister Tobias Billstr?m.

- Den oplanerade anh?riginvandringen inneb?r stora p?frestningar f?r b?de enskilda och samh?llet. En planerad invandring med ett arbete och en ordnad bostad har uppenbara f?rdelar. Nyanl?nda kommer till ett innanf?rskap och inte till ett utanf?rskap. Det ger mer ordning och reda i de kommuner som tar ett stort ansvar f?r mottagandet.

F?rs?rjningskravet vid anh?riginvandring ska tr?da i kraft 1 april 2010.


Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billstr?m
08-405 57 96
0702-61 30 84


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved