Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Specialistfunktion f?r brottsvinster

2009-11-12

Regeringen har i dag fattat beslut om en f?rst?rkning av f?ruts?ttningarna att sp?ra, s?kra, ?terf?ra och f?rverka vinster av brott.

Beslutet inneb?r att Ekobrottsmyndigheten f?r i uppdrag att i samverkan med ?klagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion f?r brottsutbytesfr?gor vid Ekobrottsmyndigheten.

Den nationella funktionen ska utg?ra ett s?dant st?d f?r den operativa verksamheten vid respektive myndighet att brottsutbytesfr?gor kan handl?ggas effektivt.

Uppdraget ska vara slutf?rt och redovisas senast den 31 maj 2010. Ekobrottsmyndigheten ska senast den 31 maj 2012 redovisa en utv?rdering av verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen.

- Den fr?msta drivkraften f?r personer som ?gnar sig ?t grov organiserad brottslighet ?r m?jligheten att tj?na pengar. Samtliga myndigheter som har m?jlighet att komma ?t kriminellas tillg?ngar m?ste d?rf?r sk?rpa sina insatser och rikta dem mot ett gemensamt m?l, s?ger justitieminister Beatrice Ask.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Eva Bloch
?mnessakkunnig
08-405 80 94
070-224 21 90


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved