Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Brett st?d f?r f?rb?ttringar av hyresmarknadens villkor

2009-11-13

- Fr?n Fastighets?garnas sida ser vi mycket positivt p? regeringens f?rslag om en n?dv?ndig f?r?ndring av hyress?ttningssystemet. Det s?ger Reinhold Lennebo, vd f?r Fastighets?garna Sverige, om att regeringen idag presenterat ett f?rslag om att reformera hyresmarknaden. Genom f?rslaget f?refaller vi f? en lagstiftning som inte l?ngre strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Givet detta kommer vi att kunna ta tillbaka v?r EU-anm?lan.

F?rslaget inneb?r bland annat att de kommunala bostadsf?retagen ska agera mer aff?rsm?ssigt ?n hittills och att deras hyresnormerande roll tas bort. Fastighets?garna har tidigare anm?lt svenska staten till EU-kommissionen f?r att de kommunala bostadsbolagen f?tt konkurrenssnedvridande st?d av kommunerna, som inneb?r att de gynnats framf?r de privata bostadsf?retagen.

Hyresmarknadens parter Sabo, Hyresg?stf?reningen och Fastighets?garna har under den politiska processens g?ng f?tt m?jlighet att l?mna synpunkter p? hur den framtida hyresmarknaden b?r se ut. Alla tre kan d?rf?r i stort st?lla sig bakom de f?rslag som regeringen nu l?gger fram.

- Nu kommer vi att som en fullv?rdig f?rhandlingspart p? hyresmarknaden kunna f?rhandla med hyresg?stf?reningen om hyrorna i v?ra hus och inte som hittills vara helt styrda av de kommunala bostadsbolagens hyress?ttning. Det inneb?r att parterna p? hyresmarknaden tillsammans m?ste hitta former och arbetss?tt som passar med de nya f?ruts?ttningarna. Jag ?r ?vertygad om att vi kommer att lyckas med detta.

- Med en ny modell f?r hyress?ttning kommer intresset f?r att bygga fler hyresbost?der att ?ka, bed?mer Reinhold Lennebo. Unders?kningar som vi gjort bland v?ra medlemmar visar att sju av tio fastighets?gare tror p? ?kad byggnation av hyresr?tter om vi f?r en ny hyress?ttningsmodell. Utbudet p? marknaden kommer p? sikt att ?ka vilket kommer att f?rebygga svarthandel och gagna alla som vill hyra sin bostad.

F?r mer information, kontakta Fastighets?garna Sveriges vd Reinhold Lennebo, 0705-12 33 90.


?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved