Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kallades "blatte" p? postavin - nu f?r han ers?ttning av Posten

2009-11-13

En man fick en obehaglig ?verraskning n?r han fick en postavi fr?n Posten. N?gon hade skrivit "Blatte" bredvid hans namn - inte bara en utan tv? g?nger. Diskrimineringsombudsmannen har nu tr?ffat en f?rlikning som inneb?r att Posten betalar 12 000 kronor till mannen.

Mannen hade nyligen kommit fr?n Bangladesh till G?teborg f?r att l?sa till civilingenj?r d? han fick ett paket p? posten. P? postavin hade n?gon skrivit "Blatte" bredvid hans namn.

Mannen har anm?lt det intr?ffade till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Utredningen, som tagits ?ver av Diskrimineringsombudsmannen (DO), visar att mannen blivit trakasserad. Postens personal har lagt till ordet "blatte" efter hans namn p? avin och d?rmed kr?nkt mannen.

Det ?r enligt lag f?rbjudet f?r en n?ringsidkare som erbjuder sina tj?nster till allm?nheten att behandla en person s?mre p? grund av personens etniska tillh?righet.

- Vi ser s?rskilt allvarligt p? det h?r eftersom det har skett inom en offentligt ?gd verksamhet, s?ger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

Posten har bett den drabbade mannen om urs?kt. Diskrimineringsombudsmannen har idag tr?ffat en f?rlikning som inneb?r att mannen f?r 12 000 kronor f?r den kr?nkning han utsatts f?r.

Posten har efter det intr?ffade ?ndrat sina rutiner kring avihantering. Numera kr?vs inloggningsuppgifter s? att Posten kan se vem som g?r inskrivningen.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved