Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?tg?rder f?r f?rst?rkt mottagande av ensamkommande asyls?kande barn

2009-11-16

Regeringen kommer att ta initiativ till en ?versyn av hela systemet f?r mottagande av ensamkommande asyls?kande barn och ungdomar. Utg?ngspunkten f?r ?versynen ?r hur kommunerna ska kunna ta ett st?rre ansvar ?n de g?r idag.

Utredningen ska belysa alla eventuella problem p? omr?det och komma tillbaka med f?rslag som kan inbegripa lagstiftning. Fr?gor om ers?ttningarnas utformning, huvudmannaskap, och tillsynsfr?gor kommer att ing? i utredningens uppdrag.

- Situationen f?r ensamkommande asyls?kande barn och unga ?r akut. Det kan bara l?sas genom att fler kommuner best?mmer sig f?r att ta emot dessa barn. L?ngsiktigt m?ste en ?versyn till f?r att m?jligg?ra lagstiftning i framtiden om situationen inte l?ses innan dess, s?ger migrationsminister Tobias Billstr?m.

Regeringen kommer d?rut?ver att utse en koordinator f?r mottagandet av ensamkommande asyls?kande barn. F.d. landsh?vdingen i ?sterg?tland, Bj?rn Eriksson f?r detta uppdrag. Hans uppgift blir att i aktiv dialog med landets kommuner tillse att antalet platser i kommunerna snabbt ?kar s? att den akuta problematiken l?ses. Bj?rn Erikssons uppdrag kommer ocks? att innefatta en fortg?ende analys av anledningarna till att kommunerna tackat nej. Uppdraget ska genomf?ras i samr?d med Migrationsverket.

- Lagstiftningsprocessen tar tid, och kommer inte att l?sa den akuta situation de 500 barnen st?r inf?r idag. Men f?r att inte st? h?r om tre ?r och fortfarande inte ha tillr?ckligt m?nga ansvarstagande kommuner, och fortfarande inte ha platser till barn som s?ker asyl f?r att komma undan f?rtryck och f?rf?ljelse s? m?ste en f?r?ndrad lagstiftning vara f?rberedd, avslutar Tobias Billstr?m.Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billstr?m
08-405 57 96
0702-61 30 84


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved