Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Spara skattemedel med f?rre upphandlingar

2009-11-17

L?t Sveriges myndigheter best?mma om de vill direktupphandla eller inte upp till 600 000 kronor. D? frig?r vi resurser f?r viktigare upphandlingar. Utnyttja dagens IT-teknik f?r att skapa ?ppenhet kring aff?rerna. Det menar fr v Daniel Eriksson och Magnus Josephson p? OPIC.

Det ?r dags att skapa en enklare vardag f?r myndigheter och leverant?rer. Sveriges offentliga upphandlare ?r professionella - de vill och kan g?ra goda aff?rer ?t skattebetalarna, problemet ?r tidsbrist. Direktupphandling kan bidra till ett flexibelt system f?r upphandling utan att inkr?kta p? lagen om offentlig upphandling, LOU.

Finansdepartementets lagf?rslag tyder p? ett on?digt l?gt f?rtroende f?r myndigheternas f?rm?ga att avg?ra hur de b?st g?r sina ink?p.

Vi tycker att upphandlande myndigheter skall f? st?rre frihet att bed?ma n?r konkurrensuts?ttning l?nar sig. Dagens system och lagf?rslaget g?r att sm? ink?p ger samh?llsekonomiska f?rluster.

OPIC har utbildat hundratals upphandlare och ink?pare. M?nga vittnar om samma sak: "Vi tvingas formalisera sm? upphandlingar vilket tar resurser fr?n viktiga upphandlingar. Fr?n de tusentals leverant?rer vi utbildat h?r vi ofta: "Vi l?gger ner massor av pengar p? komplicerade anbudsdokument s? att aff?ren fr?n b?rjan hamnar p? minus. Varf?r kan inte kunden direktupphandla?"

Lagf?rslaget tar inte h?nsyn till varf?r direktupphandling finns: Att kostnaderna f?r att g?ra upphandlingen inte skall ?verstiga vinsten med att upphandla. Var gr?nsen g?r ?r om?jligt att fastsl? i en lag - d?rf?r skall beslutet ligga hos myndigheten.

Kopiera hur man handlar i Danmark och Norge! D?r finns tre alternativ: Direktupphandla inom fastst?llda gr?nser, direktupphandla ?ver den fastst?llda gr?nsen med beslutad motivering eller utf?r begr?nsad konkurrensuts?ttning med exempelvis tre anbudsgivare p? aff?rer mellan 300 000 och 600 000 kronor.

En svensk variant f?r att garantera ?ppenhet kan vara att annonsera direktupphandlingar och att p?skrivna avtal publiceras. De g?r inte att ?verpr?va, men ska t?la en granskning: Uppenbart missbruk kommer att uppt?ckas vid en revision om det inte redan uppm?rksammats i media. ?ppenhet skapar ett sj?lvsanerande system.

S?, Finansdepartementet, lyssna p? dem som tar konsekvenserna av ett stelbent regelverk: Marknadens akt?rer. Det kommer alla att tj?na p?.

DANIEL ERIKSSON
VD, OPIC Group AB

MAGNUS JOSEPHSON
Upphandlingsjurist, OPIC Group AB

Fakta

Finansdepartementet f?resl?r ?ndringar i Lagen om offentlig upphandling LOU, bland annat att direktupphandling kan g?ras upp till 286 000 kr och en m?jlighet f?r domstol att i efterhand ogiltigf?rklara avtal med en leverant?r. Konkurrensverket ska ocks? f? dra upphandlande enheter inf?r domstol. Idag varierar gr?nsv?rdena f?r direktupphandling fr?n myndighet till myndighet.

L?s mer: http://www.regeringen.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11397&a=129285


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved