Senaste från forumet
« Gå tillbaka

S? fungerar samtal under ett gisslandrama

2009-11-19

En ny avhandling fr?n Ume? universitet handlar om kommunikation i extrema situationer. Exemplet ?r ockupationen av V?sttyska ambassaden 1975 och de telefonsamtal som f?rdes mellan anh?riga till gisslan, den svenske justitieministern, en tysk ambassadtj?nsteman och en av ockupanterna.

Hur fungerar egentligen en social situation n?r b?de akt?rernas och andras liv ?r hotade? M?nga minns den 24 april 1975 d? sex medlemmar ur R?da arm?-fraktionen ockuperade och spr?ngde den v?sttyska ambassaden i Stockholm. Samtalsforskaren Gregor von der Heiden har analyserat de telefonsamtal som f?rdes med en av ockupanterna. Utifr?n det drar han slutsatser om vad som kr?vs av kommunikationen i ett k?nsligt l?ge d?r parternas intressen ?r of?renliga.

I avhandlingen framg?r hur samtal i kris pr?glas av r?dslan f?r att situationen ska sp?ra ur och att man inte kan f?rutse reaktionerna hos samtalspartnern. Trycket att handla ?r stort och det finns k?nnbara risker. L?gets allvar tvingar deltagarna till exceptionella kommunikativa prestationer.

- Kriser ?r ytterlighetssituationer i m?nniskans liv och i s?dana situationer tycks vardagliga sj?lvklarheter vara ifr?gasatta, s?ger Gregor von der Heiden. Samtal som f?rs under en kris kr?ver yttersta koncentration och sinnesn?rvaro.

Gregor von der Heiden har i sin studie rekonstruerat de kommunikativa processer som ?gde rum vid ambassadockupationen. Samtalspartnerna hade starkt motstridiga intressen och motiv, men byggde trots det upp en gemensam verklighetsbild genom sitt kommunikativa agerande. Interagerandet mellan tv? av huvudakt?rerna i de f?rsta stadierna av krisen kan till och med karakt?riseras som en koalition. Varf?r beh?lls den inte, och varf?r eskalerar situationen?

L?s hela eller delar av avhandlingen

L?rdagen den 21 november f?rsvarar Gregor von der Heiden, institutionen f?r spr?kstudier, Ume? universitet, sin avhandling i tyska med titeln "Gespr?che in einer Krise. Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied w?hrend der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975".

Disputationen ?ger rum kl. 10.00 i H?rsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent ?r professor Liisa Tiittula, institutionen f?r spr?k och ?vers?ttningsvetenskap, Tammerfors universitet.

Gregor von der Heiden ?r f?dd och uppvuxen i D?sseldorf men sedan 2004 verksam vid Ume? universitet.

F?r ytterligare information eller intervju, kontakta g?rna Gregor von der Heiden,
tel 090-786 63 13 eller e-post.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved