Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fingeravtryck i uppeh?llstillst?nd

2009-11-19

Viseringsutredningen har i dag ?verl?mnat slutbet?nkandet Fingeravtryck i uppeh?llstillst?nd (SOU 2009:91) till migrationsminister Tobias Billstr?m. Utredningen f?resl?r bland annat regler om upptagande av biometriska k?nnetecken i form av fingeravtryck och fotografi i samband med ans?kningar om uppeh?llstillst?nd.

Genom EG-f?rordningen om en enhetlig utformning av uppeh?llstillst?nd har antagits best?mmelser om att uppeh?llstillst?nd ska utf?rdas i form av en separat handling inneh?llande biometri i form av fingeravtryck och fotografi i uppeh?llstillst?nd. Syftet ?r att h?ja s?kerheten i dessa handlingar genom att skapa en mer tillf?rlitlig koppling mellan innehavaren och uppeh?llstillst?ndet.

Utredningens viktigaste f?rslag och ?verv?ganden r?r:
- Skyldighet att l?mna fingeravtryck och fotografi i samband med ans?kan om uppeh?llstillst?nd. Myndigheter som tar emot ans?kningar om uppeh?llstillst?nd (Migrationsverket, utlandsmyndigheterna och Regeringskansliet) f?r ta upp fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format fr?n personer som ans?ker om s?dant tillst?nd. Barn under sex ?r, liksom personer som av fysiska sk?l ?r permanent f?rhindrade att l?mna fingeravtryck, ?r undantagna fr?n kravet att l?mna fingeravtryck.
- Kontroll av uppeh?llstillst?nd. Vid kontroll av uppeh?llstillst?nd vid gr?nsen eller enligt best?mmelserna om den inre utl?nningskontrollen f?r fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format tas f?r att kontrollera handlingens autenticitet och tillst?ndsinnehavarens identitet mot de uppgifter som finns sparade i uppeh?llstillst?ndet.
- Fingeravtrycken och fotografiet ska endast sparas i ett lagringsmedium i uppeh?llstillst?ndet. N?r uppeh?llstillst?ndet har l?mnats ut eller ans?kan har ?terkallats eller avslagits ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som kan tas fram ur dessa omedelbart f?rst?ras. Samma sak g?ller f?r fingeravtryck och fotografier som tas upp i samband med en kontroll av uppeh?llstillst?ndet.

Fakta om EG-f?rordningen om en enhetlig utformning av uppeh?llstillst?nd f?r medborgare i tredjeland.
Best?mmelserna om inf?rande av biometri i uppeh?llstillst?nd har meddelats genom en EG-f?rordning. EG-f?rordningarna ?r till alla delar bindande och direkt till?mpliga och f?r inte inf?rlivas i svensk r?tt. De kan emellertid beh?va kompletteras p? nationell niv? f?r att undanr?ja eventuella motstridigheter i regelverket som uppst?r vid deras ikrafttr?dande. Med denna EG-r?ttsliga utg?ngspunkt l?mnas i utredningen en bed?mning av vilka svenska f?rfattnings?ndringar som beh?ver g?ras med anledning av best?mmelserna i EG-f?rordningen


Kontakt:
S?rskild utredare
F.d. generaldirekt?ren H?kan Sandesj?
08-405 16 43

Utredningssekreterare
Hovr?ttsassessorn Dina Gutrad
08-405 48 92


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved