Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Samordnat globalt tillslag mot illegala n?tapotek

2009-11-19

Under den g?ngna veckan har svensk polis tillsammans med 25 andra l?nders polismyndigheter, ledda av Interpol, slagit till mot illegala n?tapotek.
- Samarbete internationellt blir allt viktigare i en globaliserad v?rld. Veckans samordnade tillslag runt om i v?rlden visar att polisen kan arbeta lika globalt och gr?nsoberoende som de kriminella n?tverken, s?ger Therese Mattsson, chef f?r Rikskriminalpolisen.

I Sverige har fem personer anh?llits efter tillslag p? olika platser.
V?rdet p? de beslagtagna substanserna uppg?r till minst en miljon kronor.
Rikskriminalpolisen, Internationella ?klagarkammaren och L?kemedelsverket har samordnat tillslagen som genomf?rts tillsammans med Stockholmspolisen.
- Att k?pa droger p? n?tet kan vara livsfarligt. Det ?r om?jligt att veta vad preparaten inneh?ller ?ven om b?de f?rpackning och preparat ser ?kta ut kan inneh?llet vara farligt eller verkningsl?st, s?ger kriminalinspekt?r Cecilia Fant vid Rikskriminalpolisens underr?ttelsesektion.

Totalt i v?rlden har 22 personer hittills gripits under operationen. 751 illegala webbsidor har identifierats varav 72 har st?ngts ner.

Bakgrunden ?r ett st?ndigt ?kande antal webbplatser som tillhandah?ller farliga och olagliga l?kemedel som lett till att Interpol, V?rldsh?lsoorganisationens WHO och International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce IMPACT, har beslutat sig f?r att genomf?ra Operation Pangea II som omfattar 26 l?nder.

Nationella l?kemedelsmyndigheter, tull och polis har i olika omfattning medverkat i denna globala operation som fokuserat p? tre huvudsakliga komponenter r?rande den olagliga webbhandeln: Internet Service Provider (ISP), betalningssystem och leveranss?tt.

F?r mer information:
Kriminalinspekt?r Cecilia Fant 08 401 47 98

F?r mer och detaljerad information: bes?k Interpols webbsida
www.interpol.int

Rikskriminalpolisens verksamhet riktar sig mot grov, organiserad och gr?ns?verskridande brottslighet. Huvuduppgifterna ?r internationellt samarbete, kriminalunderr?ttelsetj?nst samt att bitr?da polismyndigheterna inom olika omr?den. Rikskriminalpolisen h?r till Rikspolisstyrelsen.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved