Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vilka skyddar v?ra lagar och vilka m?ste f?lja dem?

2009-11-19

Hela v?rt s? kallade "r?ttssystem" bygger och utg?r?fr?n v?r grundlag, men f?ljer verkligen v?ra politiker och ?vriga samh?lle vad som st?r i den?
Och vad h?nder med alla andra lagar om den inte efterlevs?
Om vi tar heml?shet som ett exempel, s? st?r det i grundlagens sista stycke: "Det skall s?rskilt ?ligga det allm?nna att trygga r?tten till h?lsa, arbete, bostad och utbildning samt verka f?r social omsorg och trygghet".
Om vi skulle leva upp till denna lag, d? borde det v?l inte finnas runt 19 000 heml?sa i v?rt land?
Om inte denna kr?nkning av regeringsformen skulle kunna st?lla n?gon till svars, d? kanske de dagliga kr?nkningarna av socialtj?nstlagen som sker kan g?ra det.
F?r enligt Socialtj?nstens allm?nna riktlinjer vad g?ller bostad visas h?r 3 av 5 punkter som ska vara v?gledande, och detta inte enbart f?r ...nyproduktioner av bost?der 1. alla m?nniskor har r?tt till en bostad med modern utrustning 2. alla m?nniskor har r?tt till en bostad som ?r v?l underh?llen 3. alla m?nniskor, oberoende av ?lder eller handikapp, har r?tt till en bostad som fyller kraven p? god tillg?nglighet.
Dessa riktlinjer ?r v?l knappast n?got som den ynkliga "tak ?ver huvudet garantin" vi inf?rt uppfyller.

Rolf Nilsson
Ordf. F?reningen Stockholms heml?sa


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved