Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En utredning om domstolar och domare

2009-11-20

F?r att domstolarna ska kunna vara oberoende och v?l fungerande m?ste domarnas integritet och sj?lvst?ndighet i d?mandet garanteras. Det ?r d?rf?r viktigt att det ?r de skickligaste och mest l?mpade juristerna som rekryteras till domare.

Regeringen har d?rf?r beslutat direktiv till en utredning som ska ?verv?ga fr?gor som r?r domstolar och domare. En del av uppdraget ?r att g?ra en ?versyn av de befintliga domaranst?llningarna och chefsstrukturen i domstolarna. Utredaren ska ?verv?ga f?r?ndringar av chefsstrukturen i domstolarna och om det b?r skapa nya befattningar som inte inneb?r chefskap.

- F?r att kunna rekrytera de b?sta juristerna till domare ?r det viktigt att se ?ver utvecklingsm?jligheterna i domstol. Det kan handla om att uppmuntra yrkesskicklighet och intresse f?r specialisering, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Utredaren ska ocks? ?verv?ga om det f?r att markera domstolarnas oberoende st?llning b?r tillskapas en s?rskild lag om domstolar och domare.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

Kontakt:

Martin Valfridsson

Pressekreterare hos Beatrice Ask

08-405 47 22

070-274 10 22

Jens Wieslander

Kanslir?d

08-405 42 74

M?ns Wig?n

Kanslir?d

08-405 40 53

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved